Skolan inför ett nytt sekel

Motion 1997/98:Ub208 av Carl Bildt m.fl. (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning
1997-10-06
Hänvisning
1997-10-10
Bordläggning
1997-10-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

För närvarande måste du klicka på rubriken avsändare under motionen för att se vilka som står bakom motionen.

Motion till riksdagen

1997/98:Ub208

av Carl Bildt m.fl. (m)

Skolan inför ett nytt sekel

Innehåll

1 Sammanfattning  

2 Skolan måste bli bättre  

3 Socialdemokraternas skolpolitik har havererat  

4 Sätt eleven i centrum  

5 Erkänn lärarna som skolans viktigaste resurs  

6 Använd datorer och informationstekniken i skolan  

7 Följ upp resultaten – skolans kvalitet fokuseras  

8 Gör alla skolor mer självständiga  

9 Stärk skolans ledning  

10 Skolan skall fostra  

11 Ge naturvetenskap och teknik mer utrymme  

12 Bredda lärarrekryteringen – inför lärarcertifikat  

13 Förnya lärarutbildningen  

14 Gör gymnasieskolan mer flexibel  

15 Inför en modern gymnasieexamen  

16 En ny yrkeshögskola  

17 Hemställan  

1 Sammanfattning

Betydelsen

Yrkanden (39)

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om allmän skolstart vid sex år och möjlighet till individuell skolstart
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om allmän skolstart vid sex år och möjlighet till individuell skolstart
  Behandlas i
 3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om individualisering av undervisningen i skolan
  Behandlas i
 4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om individualisering av undervisningen i skolan
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om betyg och skriftliga omdömen i grund- respektive gymnasieskolan
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om betyg och skriftliga omdömen i grund- respektive gymnasieskolan
  Behandlas i
 7. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om möjligheter att lägga ut undervisning på entreprenad
  Behandlas i
 8. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om möjligheter att lägga ut undervisning på entreprenad
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 9. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att avskaffa timplanerna för grund- respektive gymnasieskolan
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 10. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att avskaffa timplanerna för grund- respektive gymnasieskolan
  Behandlas i
 11. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om rätten att välja skola och ett aktivt skolval
  Behandlas i
 12. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om rätten att välja skola och ett aktivt skolval
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 13. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om förnyelse av skolans arbetsformer och satsning på den nya informationstekniken
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 14. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om förnyelse av skolans arbetsformer och satsning på den nya informationstekniken
  Behandlas i
 15. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om aktiva stödinsatser för att nå grundskolans kunskapsmål
  Behandlas i
 16. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om aktiva stödinsatser för att nå grundskolans kunskapsmål
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 17. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om nationella prov i grundskolan
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 18. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om nationella prov i grundskolan
  Behandlas i
 19. att riksdagen hos regeringen begär förslag om att inrätta ett fristående kvalitetsinstitut för utvärdering och uppföljning i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
 20. att riksdagen hos regeringen begär förslag om att inrätta ett fristående kvalitetsinstitut för utvärdering och uppföljning i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 21. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att utveckla formerna för internationell utvärdering av utbildningen i olika länder
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 22. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att utveckla formerna för internationell utvärdering av utbildningen i olika länder
  Behandlas i
 23. att riksdagen hos regeringen begär förslag om en nationell skolpeng i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
 24. att riksdagen hos regeringen begär förslag om en nationell skolpeng i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 25. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om skolans styrning
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 26. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om skolans styrning
  Behandlas i
 27. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om elevernas inflytande och ansvar i skolan
  Behandlas i
 28. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om elevernas inflytande och ansvar i skolan
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 29. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om införande av lärarcertifikat
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 30. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om införande av lärarcertifikat
  Behandlas i
 31. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en reformering av lärarutbildningen
  Behandlas i
 32. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en reformering av lärarutbildningen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 33. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om införandet av en modern gymnasieexamen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 34. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om införandet av en modern gymnasieexamen
  Behandlas i
 35. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en reformering av gymnasieskolan
  Behandlas i
 36. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en reformering av gymnasieskolan
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 37. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att inrätta en ny yrkeshögskola.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 38. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att inrätta en ny yrkeshögskola.
  Behandlas i
 39. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att avskaffa timplanerna för grund- respektive gymnasieskolan
  Behandlas i

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

För närvarande måste du klicka på rubriken avsändare under motionen för att se vilka som står bakom motionen.