Till innehåll på sidan

Skolan inför ett nytt sekel

Motion 1997/98:Ub208 av Carl Bildt m.fl. (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning
1997-10-06
Hänvisning
1997-10-10
Bordläggning
1997-10-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Motion till riksdagen

1997/98:Ub208

av Carl Bildt m.fl. (m)

Skolan inför ett nytt sekel

Innehåll

1 Sammanfattning  

2 Skolan måste bli bättre  

3 Socialdemokraternas skolpolitik har havererat  

4 Sätt eleven i centrum  

5 Erkänn lärarna som skolans viktigaste resurs  

6 Använd datorer och informationstekniken i skolan  

7 Följ upp resultaten – skolans kvalitet fokuseras  

8 Gör alla skolor mer självständiga  

9 Stärk skolans ledning  

10 Skolan skall fostra  

11 Ge naturvetenskap och teknik mer utrymme  

12 Bredda lärarrekryteringen – inför lärarcertifikat  

13 Förnya lärarutbildningen  

14 Gör gymnasieskolan mer flexibel  

15 Inför en modern gymnasieexamen  

16 En ny yrkeshögskola  

17 Hemställan  

1 Sammanfattning

Betydelsen

Yrkanden (39)

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om allmän skolstart vid sex år och möjlighet till individuell skolstart
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om allmän skolstart vid sex år och möjlighet till individuell skolstart
  Behandlas i
 3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om individualisering av undervisningen i skolan
  Behandlas i
 4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om individualisering av undervisningen i skolan
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om betyg och skriftliga omdömen i grund- respektive gymnasieskolan
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om betyg och skriftliga omdömen i grund- respektive gymnasieskolan
  Behandlas i
 7. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om möjligheter att lägga ut undervisning på entreprenad
  Behandlas i
 8. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om möjligheter att lägga ut undervisning på entreprenad
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 9. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att avskaffa timplanerna för grund- respektive gymnasieskolan
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 10. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att avskaffa timplanerna för grund- respektive gymnasieskolan
  Behandlas i
 11. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om rätten att välja skola och ett aktivt skolval
  Behandlas i
 12. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om rätten att välja skola och ett aktivt skolval
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 13. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om förnyelse av skolans arbetsformer och satsning på den nya informationstekniken
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 14. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om förnyelse av skolans arbetsformer och satsning på den nya informationstekniken
  Behandlas i
 15. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om aktiva stödinsatser för att nå grundskolans kunskapsmål
  Behandlas i
 16. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om aktiva stödinsatser för att nå grundskolans kunskapsmål
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 17. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om nationella prov i grundskolan
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 18. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om nationella prov i grundskolan
  Behandlas i
 19. att riksdagen hos regeringen begär förslag om att inrätta ett fristående kvalitetsinstitut för utvärdering och uppföljning i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
 20. att riksdagen hos regeringen begär förslag om att inrätta ett fristående kvalitetsinstitut för utvärdering och uppföljning i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 21. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att utveckla formerna för internationell utvärdering av utbildningen i olika länder
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 22. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att utveckla formerna för internationell utvärdering av utbildningen i olika länder
  Behandlas i
 23. att riksdagen hos regeringen begär förslag om en nationell skolpeng i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
 24. att riksdagen hos regeringen begär förslag om en nationell skolpeng i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 25. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om skolans styrning
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 26. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om skolans styrning
  Behandlas i
 27. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om elevernas inflytande och ansvar i skolan
  Behandlas i
 28. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om elevernas inflytande och ansvar i skolan
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 29. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om införande av lärarcertifikat
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 30. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om införande av lärarcertifikat
  Behandlas i
 31. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en reformering av lärarutbildningen
  Behandlas i
 32. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en reformering av lärarutbildningen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 33. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om införandet av en modern gymnasieexamen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 34. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om införandet av en modern gymnasieexamen
  Behandlas i
 35. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en reformering av gymnasieskolan
  Behandlas i
 36. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en reformering av gymnasieskolan
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 37. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att inrätta en ny yrkeshögskola.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 38. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att inrätta en ny yrkeshögskola.
  Behandlas i
 39. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att avskaffa timplanerna för grund- respektive gymnasieskolan
  Behandlas i

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.