Till innehåll på sidan

Skadestånd till brottsoffer

Motion 2009/10:Ju356 av Hillevi Engström och Karin Enström (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämning
2009-10-05
Numrering
2009-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om högre skadestånd till brottsoffer.

Motivering

Att bli utsatt för brott är en stor kränkning av den personliga integriteten. Det är viktigt att samhället sänder en tydlig signal att man inte tolererar detta, dels genom att utdöma ett straff som står i paritet med brottet, dels även ta till vara brottoffrets intresse. Brottsoffret behöver dels tillgång till stöd från samhället, dels även ett rimligt skadestånd.

Problemet är att dessa skadestånd ligger lågt i förhållande till brottet. I normalfallet ligger skadeståndet för en våldtäkt kring 75 000 kronor. Detta är en summa som ligger lågt vid en internationell jämförelse. Nedan följer ett par fall som nyligen avgjorts i svensk domstol:

En 25-årig kvinna från Rumänien förmåddes genom vilseledande att åka till Sverige. Hon hade utlovats arbete som hembiträde, men syftet med hennes vistelse i Sverige var att utnyttja henne för tillfälliga sexuella förbindelser. Hon möttes av två personer som efter att ha tagit hennes pass under omkring en månads tid tvingade henne att ha samlag med fyra olika män. Kvinnan fördes sedan till Danmark varifrån hon lyckades fly. Skadeståndet uppgick till 100 000 kr.

En 14-årig flicka utsattes för sexuella övergrepp av sin far vid cirka tio tillfällen under en period på nästan två veckor. Tingsrätten dömde mannen för sexuellt övergrepp mot barn och förpliktade honom att utge skadestånd till flickan med 50 000 kr för kränkning.

De ovan citerade exemplen ger en fingervisning om på vilken nivå skadestånden till brottsoffren ligger på.

Flera saker har förbättrats när det gäller hanteringen av brottsoffer på senare år. Till exempel har handläggningstiderna för domstolsprocesserna kortats, och regeringen fortsätter att arbeta för att ytterligare minska dessa utan att tumma på rättssäkerheten. Detta är en mycket viktig aspekt av att ta till vara på brottsoffrets intressen.

Det är mycket bra att handläggningstiderna i domstolarna har minskat. Dock kvarstår problemet med de i Sverige relativt låga skadeståndssummorna. Ett skadestånd kan aldrig fullt ut kompensera vad ett brottsoffer varit med om. Men genom att höja skadestånden kan vi skicka en signal att samhället inte tolererar kränkande behandling.

Stockholm den 5 oktober 2009

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om högre skadestånd till brottsoffer.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.