Till innehåll på sidan

Skadereduceringsperspektiv i ANDT-strategin

Motion 2021/22:2259 av Åsa Coenraads och Lars Püss (båda M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-10-01
Granskad
2021-10-01
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett skademinimeringsperspektiv i ANDT-strategin och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den innevarande strategin för alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT) löpte ut i slutet av 2020. En ny strategi skulle antas för perioden 2021–2026 men avslogs av riksdagen då den inte höll måttet. Riksdagen gav också regeringen ett tillkännagivande om att återkomma med en ny strategi som skulle innehålla ett nytt och övergripande mål för ANDT.

Inom tobaksområdet har mycket positivt hänt under de senaste åren; framförallt har tobaksbruket och i synnerhet den skadliga rökningen fortsatt att minska i Sverige. Att färre människor röker innebär stora vinster för människors liv och hälsa. Politiken bör fortsatt bejaka den inriktningen och göra en skillnad på olika typer av tobaksanvändning genom ett skadereduceringsperspektiv.

Det finns inte längre några vetenskapliga tvivel kring att snus är betydligt mindre skadligt för hälsan än rökning. Det har även utvecklats ett flertal nya tobaksprodukter där tobak upphettas i stället för att förbrännas med syfte att vara mindre skadligt. Just förbränning av tobak har visat sig vara en process som utsöndrar många skadliga ämnen.

Genom att driva en politik som uppmuntrar människor att välja mindre skadliga alternativ, finns stor potential att komma i mål med att skapa ett rökfritt Sverige.

I betänkande 2018/19:SoU3 fastslog riksdagen att det är angeläget att förbättra folkhälsan genom att förebygga att personer börjar röka och genom att få fler att sluta och att skillnader i skadeverkningar mellan olika tobaksprodukter bör beaktas inför kommande strategi. En linje som dock lyste men sin frånvaro när regeringen den 6 februari 2020 beslutade om kommittédirektiv 2020:9 och att göra en översyn av vissa frågor på tobaksområdet.

Därför är det viktigt att slå fast att i nästa ANDT-strategi bör det, som det finns på alkoholens område, finnas ett skadereduceringsperspektiv även för tobak. 

 

Yrkanden

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett skademinimeringsperspektiv i ANDT-strategin och tillkännager detta för regeringen.
    Behandlas i: Socialutskottet
    Betänkande 2021/22:SoU10
    Utskottets förslag: Avslag
    Kammarens beslut: Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.