Till innehåll på sidan

Självbestämmande gällande snus

Motion 2021/22:2043 av Johnny Skalin (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-10-01
Granskad
2021-10-01
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om svenskt självbestämmande gällande snus och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det svenska snuset har varit i fokus de senaste åren och det har bland annat handlat om EU:s planer på att förbjuda smaktillsatser. EU:s vilja att detaljreglera verkar aldrig ta slut.

Bland annat skall frågan angående vilka ämnen som skall vara tillåtna överlämnas till en panel som utses av Bryssel direkt eller indirekt. Det finns dock ett undantag i tobaksdirektivet för snus m.m., men även detta undantag kan kringgås av kommissionen under vissa förutsättningar. Även om det finns ett undantag i det nuvarande tobaks­direktivet är det inte självklart att det kommer finnas kvar i det nästa.

Sverigedemokraterna anser att så länge Sverige är medlem i EU skall snuset vara en rent nationell fråga och skall inte kunna regleras, motarbetas eller förbjudas av EU. Det svenska snusets fördelar jämfört med cigaretter börjar även slå igenom i andra delar av världen. Snus är betydligt mindre hälsofarligt än röktobak och till exempel den amerikanska tuggtobaken. Detta medför att snus är ett bättre alternativ ur folkhälso­synpunkt. I och med detta skall den svenska regeringen understödja och uppmuntra till export av svenskt snus till möjliga marknader.

Avslutningsvis handlar politik många gånger om att väga för- och nackdelar mot varandra. Snus är inte ofarligt, men det är inte heller socker eller alkohol. Till skillnad från dessa produkter har dock snus en funktion att fylla folkhälsomässigt, som ett hälso­sammare alternativ till rökning. Det är också en levande del av vårt svenska kulturarv. Det har månghundraåriga anor och är helt världsunikt. Sverigedemokraterna sätter en stolthet i att vilja bevara och stärka svensk kultur och traditioner, produkter och övriga fenomen kopplade till denna. Det svenska snuset är i allra högsta grad en del av detta kulturarv.

Det som anförs i motionen bör ges regeringen tillkänna.

 

 

<

Yrkanden

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om svenskt självbestämmande gällande snus och tillkännager detta för regeringen.
    Behandlas i: Socialutskottet
    Betänkande 2021/22:SoU10
    Utskottets förslag: Avslag
    Kammarens beslut: Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.