Situationen på svenska slakterier

Motion 2003/04:MJ382 av Gustav Fridolin (mp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning
2003-10-07
Hänvisning
2003-10-15
Bordläggning
2003-10-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förbud mot elpåfösare.

 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kameraövervakning på slakterier.

Motivering

Det borde ligga i allas intresse att djur på svenska slakterier fick ett så smärtfritt och värdigt slut som möjligt. Så verkar dock tyvärr inte alltid vara fallet, utan missförhållanden på landets slakterier är alltför vanliga. Till exempel har Swedish Meats slakteri i Uppsala anmälts åtskilliga gånger för rutinmässig användning av elpåfösare, ibland flera minuter på samma djur, trots att elpåfösare endast får användas i undantagsfall. Detta är givetvis helt oacceptabelt! Användning av elpåfösare ska överhuvudtaget inte behöva förekomma, utan borde förbjudas helt. För att tillse att bestämmelserna följs borde också djurhanteringen på slakterierna kameraövervakas. Detta skulle inte bara sätta större press på slakterierna att behandla djuren väl, utan det filmade materialet skulle också vara till stor hjälp för de myndigheter som ansvarar för tillsynen och vid behov kunna användas som bevismaterial.

Stockholm den 6 oktober 2003

Gustav Fridolin (mp)


Yrkanden (2)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förbud mot elpåfösare.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kameraövervakning på slakterier.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.