Samordning av landsbygdens kollektivtrafik

Motion 2021/22:3856 av Johan Andersson m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-10-05
Granskad
2021-10-05
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att samordna landsbygdens kollektivtrafik och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För att nå ett långsiktigt hållbart transportsystem måste fler vilja resa kollektivt. Nästan 60 % (https://www.svenskkollektivtrafik.se/fakta/kollektivtrafikens-samhallsnytta/) av befolkningen är beroende av kollektivtrafiken. Man använder kollektivtrafiken som huvudsakligt resealternativ för dagliga transporter. Det är ett sätt att nå arbetsplatser, skolor, olika typer av service och omsorg. Kollektivtrafiken underlättar vardagen för människor och har en avgörande betydelse för samhällsekonomin.

Dessutom skapar kollektivtrafiken nytta för samhället, till exempel genom att vidga arbetsmarknadsregionerna och minska klimatutsläppen. Den som tar bilen till jobbet släpper ut 45 000 gånger mer koldioxid än den som tar spårvagnen, tunnelbanan eller tåget (gäller eldrivet tåg). Kollektivtrafiken är dessutom på god väg att bli helt fossilfri. Nästan 80 procent av busstrafiken körs i dag på förnybara bränslen, tågtrafiken är eldriven till omkring 90 procent och spårvägs- och tunnelbanetrafiken drivs helt med el.

Därför är det viktigt att vi fortsätter satsa och bygga ut kollektivtrafiken genom att utveckla resmöjligheter och system, planera och samordna trafikutbudet. Även på lands­bygden.

Genom att göra kollektivtrafiken mer tillgänglig och samordna resor av olika slag kan man införa anropsstyrd trafik. Anropsstyrd trafik är när det finns en linje och en tidtabell, men man kör bara när någon ringt och beställt avgången. Det här skulle göra det lättare för fler att resa kollektivt istället för att ta bilen samt tillgängliggöra för fler som bor långt från busshållplatsen. Och istället för att köra tomma bussar eller ta bort hållplatser skulle man kunna fortsätta trafikera bara när det behövs. Idag finns det här systemet redan hos vissa kommuner och regioner.

Vi behöver även titta på hur vi kan samordna kollektivtrafiken på landsbygden/gles­bygden genom digitala verktyg. Exempelvis så kan en digitaliserad anropstrafik skapa en ökad regional samordning för exempelvis färdtjänst, skolresor och den allmänna kollektivtrafiken. Det här innebär minskade klimatutsläpp då fler reser tillsammans och ökar möjligheten för vidgade arbetsmarknadsregioner. En effektiv och fungerande kollek­tivtrafik gör det enklare för människor att bo på och flytta till landsbygden/glesbygden.

 

 

Johan Andersson (S)

Caroline Helmersson Olsson (S)

Daniel Andersson (S)

Gustaf Lantz (S)

Sanne Lennström (S)

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att samordna landsbygdens kollektivtrafik och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2021/22:TU5
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.