Till innehåll på sidan

Samordnad låneförvaltning för

Motion 1989/90:Fi708 av Berit Oscarsson och Maud Björnemalm (båda s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämning
1990-01-25
Bordläggning
1990-02-06
Hänvisning
1990-02-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1989/90:Fi708

av Berit Oscarsson och Maud Björnemalm (båda s)
Samordnad låneförvaltning för
sektorsforskningsorganen

De sk sektorsforskningsorganen (tex Byggforskningsrådet, Styrelsen för
teknisk utveckling m fl) och även statliga verk (t ex Statens energiverk) lämnar
finansiellt stöd bland annat i form av lån till projekt av olika slag.

Denna verksamhet har lett till att det inom varje organ har etablerats en
låneförvaltning. Någon samordning av verksamheten, verken emellan, det
förekommer inte. Beslut om villkor, avskrivning m.m. fattas av varje organ,
som således i stor utsträckning själva formar reglerna för verksamheten.

Det är givet att vissa särdrag finns inom respektive sektor. Men en samordnad
låneförvaltning m. m. skulle med stor säkerhet ge ett antal positiva effekter,
utan att de motiverade särbestämmelserna behöver gå förlorade.

Regeringen bör därför på lämpligt sätt pröva frågan om en samordning av
sektorsforskningsorganens låneförvaltning samt ta de initiativ som är motiverade.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om samordnad låneförvaltning för sektorsforskningsorganen
m.m.

Stockholm den 18 januari 1990

Berit Oscarsson (s) Maud Björnemalm (s)

gotab 99518, Stockholm 1990

Yrkanden (2)

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om samordnad låneförvaltning för sektorsforskningsorganen m.m.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om samordnad låneförvaltning för sektorsforskningsorganen m.m.
  Behandlas i

Avsändare (2)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.