Sammanhållning över gränserna

Motion 2014/15:1905 av Göran Hägglund m.fl. (KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad
2014-11-10
Granskad
2014-11-10
Hänvisad
2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att enprocentsmålet upprätthålls.
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att stoppa förföljelsen av kristna minoriteter.
 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av en fortsatt human flyktingpolitik.
 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att utveckla arbetskraftsinvandringen.

Motivering

Vår solidaritet och medmänsklighet får inte göra halt vid nationsgränsen – vi har ett ansvar att göra vad vi kan för en bättre värld för alla. Därför förespråkar vi kristdemokrater ett generöst bistånd som når fram, en flyktingpolitik som präglas av humanism och medmänsklighet och en politik som främjar handel och ökade möjligheter till rörlighet över gränserna. En värld som mår bättre – där fler får del av välstånd, demokrati och mänskliga rättigheter – är också en säkrare värld.

Mot oss står de som vill hindra dem som flyr undan krig, tortyr och förföljelse att komma till vårt land och som samtidigt vill skära ned biståndet kraftigt. Mot oss står också de som – om de vinner valet – vill lägga en extra skatt på gåvor till social hjälpverksamhet både i Sverige och internationellt, de som tycker att det är viktigare med ett likformigt skattesystem än att uppmuntra enskilda att ge till ändamål där deras hjärta finns. Vi vill istället utvidga skattereduktionen för gåvor till ideella organisationer till fler ändamål och med högre belopp. Mot oss står också de som vill försvåra för människor att komma till Sverige för att arbeta – och därmed minska människors möjligheter att få ett bättre liv, försämra för svenska företags möjligheter att få rätt personal och skada Sveriges tillväxtmöjligheter.

En större andel av biståndet bör gå via ideella organisationer. Biståndet bör tydligare inriktas på att främja mänskliga rättigheter, inte minst religions- och yttrandefrihet.

Sverige ska i internationella sammanhang arbeta för att värna utsatta minoriteter, oavsett vilken minoritet. Just nu är de kristna minoriteterna så utsatta att deras situation kräver särskild uppmärksamhet, inte minst i Mellanöstern. Svensk utrikespolitik ska verka för att stödja en demokratisk utveckling i Mellanösterns länder och för att minoriteterna i regionen ska ha samma grundlagsrättigheter som majoritetsbefolkningen.

Sverige ska fortsätta att stå upp för och ha en generös flyktingpolitik och vara en fristad för människor på flykt undan krig och förföljelse, exempelvis på grund av tro, övertygelse eller sexualitet. Vi vill inrätta en inspektion för migrationsfrågor för att följa upp att arbetsmetoder, rutiner, förkunskaper och samarbete mellan olika aktörer ger varje asylsökande den rättssäkra prövning man enligt lag har rätt till. Fler länder måste ta sitt ansvar. Vi vill skapa möjligheter för flyktingar att legalt kunna ta sig till Europa med nödvisum. De europeiska länder som bryter mot gemensamma asylregler ska påföras kännbara sanktioner.

Vi vill se fler vägar in till Sverige för den som vill komma hit och arbeta. Arbetskraftsinvandringen är viktig för att möta utmaningen med Sveriges och Europas åldrande befolkning. Studenter som studerat i Sverige bör ges möjlighet att stanna minst sex månader för att söka arbete eller starta företag här. Samtidigt behöver vi förbättra arbetet med att stävja att systemet med arbetskraftsinvandring missbrukas och utnyttjas i fel syfte.

 

 

.

Göran Hägglund (KD)

 

Emma Henriksson (KD)

Jakob Forssmed (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

Annika Eclund (KD)

Caroline Szyber (KD)

 

 

Yrkanden (4)

 • 1.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att enprocentsmålet upprätthålls.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2014/15:UU2
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att stoppa förföljelsen av kristna minoriteter.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2014/15:UU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av en fortsatt human flyktingpolitik.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2014/15:SfU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 4.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att utveckla arbetskraftsinvandringen.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2014/15:SfU13
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.