Säkrare vägmiljö för alla trafikanter

Motion 2016/17:1771 av Per Klarberg m.fl. (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-10-04
Granskad
2016-10-04
Hänvisad
2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att nollvisionen ska omfatta alla trafikanter, även motorcyklister, och att väghållarna därför måste skapa en förlåtande vägmiljö utan hinder i vägens säkerhetszon och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att om någon form av vägutrustning installeras i vägens säkerhetszon ska den vara utformad och placerad så att den utgör minimal skaderisk för alla trafikanter, även de oskyddade, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att särskilda insatser bör göras dels för att byta ut eller förbättra befintliga räcken, dels för att öka säkerheten på de vägar som byggs om och där installation av räcken planeras, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Nollvisionen, det långsiktiga målet att ingen ska dödas eller allvarligt skadas i trafiken, fyller nästa år 20. Ett led i visionen har varit att minska antalet döda i kollisioner genom införandet av räcken, både för att åtskilja vägbanor och för att hindra avåkning. Av kostnadsskäl har man i Sverige valt att godkänna oskyddade stålräcken, vilka på det stora hela minskat antalet olyckor, men som för motorcyklister visat sig vara förödande.

Ett av de transportpolitiska målen är det s.k. hänsynsmålet: Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt. Trots det finns inga reella åtgärder eller öronmärkta medel avsatta för olycksförebyggande åtgärder gällande mc-olyckor i samband med räckeskollisioner i regeringens nysatsning på nollvisionen.

I Sverige dör en större andel motorcyklister på Europavägarna än i andra jämförbara länder, och Sverige har under flera år haft världens högsta andel omkomna motorcyklister p.g.a. räckesolyckor; bara under perioden 2014–2016 omkom 15 personer och sedan millennieskiftet har hela 66 personer förlorat livet. Ett skräckexempel är sträckan Tanum–Halmstad på E6 där fyra personer dog på mindre än ett år. Orsaken till att Sverige så tydligt sticker ut i statistiken är att vi, till skillnad från många andra länder, tillåter vägräcken med oskyddade stolpar samt att räckena tillåts placeras väldigt nära vägbanan.

När en motorcyklist kolliderar med ett oskyddat räcke i hög fart blir ofta konsekvenserna förödande, vilket med tydlighet framgår i följande insatsrapporter från räddningstjänsten:

Motorcyklist kör in i vajerräcket. Stora skador på kroppen där delar är spridda över vägen. Dog omedelbart.

Motorcyklist kör in i vajerräcket och slungas över i motsatt körfält. Räddningstjänsten genomförde sök av underben och fot som saknades på den skadade. Detta hittades hundra meter bort i motsatt körbana. Någon form av muskeldel lossgjordes från vajerräcke omkring 20 meter från den plats där personen och motorcykeln landat.

Motorcykeln har fått sladd i samband med omkörning på grund av hal nylagd beläggning. Föraren har efter sladd kastats av motorcykeln och in i vajerräcket i mycket hög hastighet. Motorcyklisten har sannolikt dödats direkt vid kollisionen som var så kraftig att hela armen slungades iväg och gick ej att finna. Hundpatrull tillkallades av polis.

Olyckor p.g.a. räckeskollisioner orsakar inte bara ett enormt mänskligt lidande, utan utgör även en samhällskostnad i miljardklassen. Samtidigt är de i stora delar förebyggningsbara: Det finns – för de vägsträckor som kräver räcken – räckeskonstruktioner som avsevärt minskar skadeverkningarna vid kollision (Definition av ett säkert räcke för motorcyklister, Fredriksson, Nordqvist, Wenäll 2015). Men en säkerhetszon vid sidan av vägen kan aldrig med oförändrad skaderisk för motorcyklister ersättas av ett räcke.

Därför borde inga sidoräcken installeras om andra sidoområdesåtgärder är möjliga, och under inga omständigheter bör räcken med oskyddade stolpar, mitträcken såväl som sidoräcken användas.

 

 

Per Klarberg (SD)

 

Tony Wiklander (SD)

Jimmy Ståhl (SD)

Sara-Lena Bjälkö (SD)

 

 

Yrkanden (3)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att nollvisionen ska omfatta alla trafikanter, även motorcyklister, och att väghållarna därför måste skapa en förlåtande vägmiljö utan hinder i vägens säkerhetszon och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2016/17:TU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att om någon form av vägutrustning installeras i vägens säkerhetszon ska den vara utformad och placerad så att den utgör minimal skaderisk för alla trafikanter, även de oskyddade, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2016/17:TU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att särskilda insatser bör göras dels för att byta ut eller förbättra befintliga räcken, dels för att öka säkerheten på de vägar som byggs om och där installation av räcken planeras, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2016/17:TU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.