Till innehåll på sidan

RUT-avdrag i äldreomsorgen

Motion 2013/14:Sk394 av Michael Svensson (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämning
2013-10-04
Numrering
2013-10-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF
M1722

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att utvidga RUT-avdraget till att gälla fler tjänster för äldre.

Motivering

Moderaterna strävar efter att Sverige ska vara ett sammanhållet land, ett land där alla får plats och där människor kan leva med god livskvalitet hela livet igenom. Vi är för en gemensam finansiering av välfärdens kärna. Vi är också ett parti som tycker att skattetrycket i Sverige är för högt. Vi har stora grupper löntagare som före 2006 skattade bort långt över halva sin inkomst men som nu kommit ned på rimligare nivåer. Att både kunna sänka skatten och behålla en god kvalitet i välfärden har varit Moderaternas stora framgång de senaste mandatperioderna. Vi har kunnat göra detta på grund av att vi för en arbetslinje. Genom att fler människor fått arbete har kakan alla ska dela på blivit större. I en rapport från 2011 som SCB tagit fram visar man att befolkningen nästan kommer att fördubblas i många län fram till 2035. Redan 2025 sker en ökning på 50 procent i Hallands län som är ett av länen med störst ökning.

Människor över 80 år kan ha mycket olika levnadsvillkor, men idag behöver 37 procent av alla över 80 år någon form av kommunal hemtjänst eller särskilt boende. Med en åldrande befolkning som har ökade krav på service kan det bli svårt att möta efterfrågan enbart med biståndsbedömd hemtjänst. Därför bör regeringen se över möjligheten att utvidga RUT-avdraget till att gälla fler tjänster för äldre.

Stockholm den 26 september 2013

Yrkanden

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att utvidga RUT-avdraget till att gälla fler tjänster för äldre.
    Behandlas i:

    Utskottets förslag: Avslag
    Kammarens beslut: Avslag

Avsändare

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.