Till innehåll på sidan

"Rural budgeting" för hela landets utveckling

Motion 2015/16:2439 av Kristina Yngwe (C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2015-10-06
Hänvisad
2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utarbeta en modell för ”rural budgeting” för att kunna åskådliggöra hur pengar fördelas till olika delar av en kommun eller region eller nationellt och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att granska hur pengar fördelas är ett bra sätt att åskådliggöra strukturer. Genderbudgeting är ett välkänt begrepp inom jämställdhetsarbetet, där det offentligas satsningar på kvinnor respektive män jämförs. På samma sätt kan det vara värdefullt att jämföra hur offentliga medel fördelas geografiskt. Hur mycket fördelas på tätorten jämfört med landsbygden? Hur mycket fördelas till stadscentrum jämfört med förorterna? Genom att åskådliggöra varifrån intäkterna kommer och hur de fördelas blir det också lättare för beslutsfattare att fatta medvetna beslut för att hela landet, staden, kommunen eller regionen ska kunna leva och utvecklas. Därför bör en modell för en sådan rural budgeting utarbetas. Detta bör ges regeringen tillkänna.

 <

Yrkanden

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utarbeta en modell för "rural budgeting" för att kunna åskådliggöra hur pengar fördelas till olika delar av en kommun eller region eller nationellt och tillkännager detta för regeringen.
    Behandlas i: Finansutskottet
    Betänkande 2015/16:FiU20
    Utskottets förslag: Avslag
    Kammarens beslut: Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Avsändare

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.