RIT-avdrag

Motion 2012/13:Sk319 av Annika Qarlsson och Åsa Torstensson (C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämning
2012-10-04
Numrering
2012-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa en skattereduktion för it-tjänster i hemmet, s.k. RIT-avdrag.

 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utvidga avdraget för hushållsnära tjänster till att omfatta även läxhjälp.

 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om undersöka möjligheterna att införa en generell avdragsrätt för alla köpta tjänster i hemmen.

Motivering

ROT och RUT har visat sig vara framgångssrika på flera plan. Det har växt fram jobb i denna sektor på en allt mer professionell marknad. ROT på 90-talet gjorde att byggföretag som inriktade sig på hushållen växte fram, och samma utveckling har vi kunnat se inom de hushållsnära tjänsterna när vi införde RUT. Nya företag etableras och många nya arbeten kommer till. Många människor, både gamla och unga, har fått en möjlighet till avlastning i vardagen. För yrkesarbetande har vardagens måsten kunnat minskas. För äldre har det inneburit en möjlighet att kunna bo kvar i sin bostad och med den hjälp men själv önskar istället för vad någon annan bedömt att man eventuellt ska få hjälp med.

På många orter utanför storstäderna är det först med RUT:s intåg som företag startats och etablerats och med det öppnat möjligheten att köpa tjänsterna av hushållen. Tidigare var det nästan enbart svarta tjänster som erbjöds inriktade på hushållen. De är inte helt borta men har minskat i omfattning. Mycket glädjande är den attitydförändring som skett med RUT-avdragets införande. Människors acceptans för svartarbete i de här sektorerna har minskat kraftigt.

Läxhjälp för vissa åldrar och kopplat till barnpassning har redan tidigare gällt för avdrag i Skatteverkets tolkning. Läxhjälp eller studiestöd är etablerad verksamhet runt om i många andra länder och värdefull i många perspektiv. Läxhjälp i hemmet ersätter aldrig skolan ansvar, föräldrars stöd eller de frivilliginsatser som sker runt om i landet på skolor och bibliotek. Men det är en värdefull möjlighet att på detta sätt stödja sina barns studier och är dessutom en bra yrkeserfarenhet för dem som jobbar med detta. Ofta är det unga studenter som jobbar extra utöver sina egna studier. Därför föreslår vi att utvidga avdraget för hushållsnära tjänster till att omfatta även läxhjälp och att då gälla även för ungdomar på gymnasiet.

När det gäller läxhjälpen är det idag många unga studenter som jobbar med att utföra de tjänsterna. Med Sveriges höga ungdomsarbetslöshet är alla förslag som skapar jobb för unga välkomna. Vi ser också inom it-sektorn behov av tjänster och en stor möjlighet för unga att starta företag och jobba inom it-service. Idag är denna marknad nästintill obefintlig eftersom tjänsterna är alltför dyra för hushållen. Det är de unga som har ett stort kunskapsförsprång samtidigt som tekniken finns i nästan varje hem och därmed behoven. Därför föreslår vi att komplettera avdraget för RUT och ROT med ett RIT-avdrag, en skattereduktion för it-tjänster i hemmet. Det kan till exempel handla om installation och service av datorer, att upprätta ett nätverk eller att installera och ställa in skrivare.

När hushållen köper tjänster är det med redan skattade medel. Eftersom hushållen inte har en generell avdragsrätt är de en priskänsligare konsumentgrupp än företagen. Det skulle vara intressant att se hur en generell avdragsrätt för tjänster i hemmen skulle kunna utformas och hur stor omfattning det skulle innebära jämfört med redan införda avdragsrättigheter. Med en sådan generell avdragsrätt skulle gränsdragningar troligtvis underlättas och nya tjänster och behov skulle kunna utvecklas friare. Vi föreslår därför att regeringen tillsätter en utredning om generell avdragsrätt för alla köpta tjänster i hemmen.

Detta bör ges regeringen tillkänna.

Stockholm den 28 september 2012

Annika Qarlsson (C)

Åsa Torstensson (C)

Yrkanden (3)

 • 1
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa en skattereduktion för it-tjänster i hemmet, s.k. RIT-avdrag.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utvidga avdraget för hushållsnära tjänster till att omfatta även läxhjälp.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om undersöka möjligheterna att införa en generell avdragsrätt för alla köpta tjänster i hemmen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.