Reglerna för arbetskraftsinvandring

Motion 2021/22:1451 av Boriana Åberg (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-09-30
Granskad
2021-09-30
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det ska bli lättare att attrahera högkvalificerad arbetskraft och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om åtgärder mot missbruk av regelverket för arbetskraftsinvandring och tillkännager detta för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av reglerna för arbetskraftsinvandring av lågkvalificerad arbetskraft och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har en högspecialiserad arbetsmarknad där många av våra ledande företag genom åren har klarat konkurrensen från omvärlden på grund av just specialisering. Vi har även en blomstrande entreprenörsmarknad när det kommer till it-tjänster. Spotify, Candy Crush, Skype och Minecraft har satt Sverige på kartan. Vi är en blomstrande it-nation och i racet gällande AI har Sverige många goda förutsättningar för att vara med och bidra.

För att vi ska klara av den växande internationella konkurrensen kommer vi behöva högkvalificerad och högutbildad arbetskraftsinvandring. Svenska företag som vill växa hindras inte sällan av kompetensbrist, och bristen på just kompetens anges av företagen som ett av de största problemen för dem. Samtidigt orsakar Migrationsverkets regler att programmerare, civilingenjörer och andra välutbildade arbetskraftsinvandrare utvisas för minimala slarvfel. För att Sverige ska vara ett land som är attraktivt för utländska talanger, krävs det speciella regler för dessa.

Problematiken vad gäller arbetskraftsinvandring i yrken med lägre kvalifikationer är en annan. Det förekommer idag till exempel olaglig försäljning av arbetstillstånd. Det förekommer också att en person beviljas arbetstillstånd i ett yrke med lägre kvalifika­tioner för att väl på plats i Sverige i stället ansöka om asyl. Alla former av missbruk av systemet med arbetskraftsinvandring måste beivras. En tredjedel av de som arbetskrafts­invandrar till Sverige är lågutbildade. Antalet arbetstillstånd beviljade till städare och köksbiträden har mer än trefaldigats de senaste fyra åren, trots en hög arbetslöshet bland lågutbildade invandrare i Sverige. Enligt studier från bland annat Lunds universitet och Arbetsförmedlingen om arbetskraftsinvandring till lågkvalificerade yrken handlar det framför allt om etniska nätverk som anställer släktingar och bekanta från sina hemländer som ett sätt att få uppehållstillstånd i Sverige. Det var inte intentionerna med lagen när den infördes 2008, och därför måste det ske en översyn av reglerna.

 

 

Boriana Åberg (M)

 

 

Yrkanden (3)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det ska bli lättare att attrahera högkvalificerad arbetskraft och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2021/22:SfU22
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om åtgärder mot missbruk av regelverket för arbetskraftsinvandring och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2021/22:SfU19
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av reglerna för arbetskraftsinvandring av lågkvalificerad arbetskraft och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2021/22:SfU19
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.