Till innehåll på sidan

Reglering och skydd av yrkestitlarna terapeut och psykolog

Motion 2021/22:4205 av Nicklas Attefjord (MP)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-10-05
Granskad
2021-10-06
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att terapeut bör bli en reglerad och skyddad yrkestitel och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att titelskyddet för psykolog även ska omfatta psykologer verksamma utanför hälso- och sjukvården och tillkännager detta för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att allvarlig psykisk ohälsa bör omfattas av de lagar och förordningar som reglerar kvacksalveri och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För den som lider av psykisk ohälsa finns det idag en uppsjö av privata behandlings­alternativ att vända sig till vid sidan av den offentligt finansierade vården. Många av de här mottagningarna drivs av seriösa aktörer och bemannas av personer med gedigen kompetens och en legitimation som gör att de står under myndighetstillsyn. Dessvärre finns det även ett otal oseriösa aktörer som utifrån ovetenskapliga metoder och påhittade yrkestitlar bedriver något som de själva benämner som någon form av terapi men som saknar all förankring i forskning och evidens. Förutom att lura utsatta människor på pengar riskerar de här lekmannaterapeuterna att utsätta patienter för ytterligare lidande och vårdskador.

Sverige är ett land med en hög grad av tillit. En av tillitens grundstenar är att regler och lagar efterlevs och att myndigheter skyddar oss medborgare. Den svenska sjuk­vården åtnjuter ett högt förtroende och en hög tillit. Därför är det få människor som är medvetna om att det idag är fritt fram för vem som helst att använda sig av titeln terapeut och att ord som diplomerad, ackrediterad eller auktoriserad överhuvudtaget inte innebär någon kvalitetssäkring alls. Det är inte heller allmänt känt att ifall någon upplever sig felbehandlad av en terapeut som saknar legitimation så finns det ingen myndighet att vända sig till med sina klagomål, vilket innebär att patienten i princip är helt rättslös.

Få vet också att det utanför hälso- och sjukvården är tillåtet att kalla sig psykolog även om man inte har en legitimation. I skriften Håll koll på titlarna! – vem får egentligen behandla? har Sveriges Psykologförbund framhållit att även om psykolog är en skyddad yrkestitel (ingen får utge sig för att vara psykolog utan att ha en legitima­tion), så har detta skydd visat sig vara otillräckligt. Det finns personer som titulerar sig t.ex. KBT-psykologer, utbildningspsykologer eller stresspsykologer utan att vara legitimerade psykologer.

När det gäller kroppslig ohälsa är det idag förbjudet för andra än hälso- och sjukvårds­personal att utreda och behandla ett antal allvarliga sjukdomar. Däremot är det till synes fritt fram att påstå att man kan utreda och behandla allvarlig psykisk ohälsa utan att man har någon som helst utbildning. Det är svårt att tolka det på ett annat sätt än att riks­dagen värderar patienter med psykisk ohälsa lägre i lagstiftningen och att det inte tas på lika stort allvar som kroppslig ohälsa. Detta trots att psykiska sjukdomar kan leda till överdödlighet på samma nivå som många cancersjukdomar.

Flera av dessa frågeställningar finns med i den så kallade KAM-utredningen som 2019 kom med sitt slutbetänkande Komplementär och alternativ medicin och vård – ny lagstiftning. I uppdraget ingick enligt direktiven bl.a. att överväga om rätten att behandla vissa allvarliga psykiska sjukdomar och störningar för den som inte är hälso- och sjuk­vårdspersonal bör begränsas och omfattas av behandlingsförbud. I uppdraget ingick även att överväga om de nuvarande bestämmelser som reglerar gränsdragningen mellan den etablerade hälso- och sjukvården och andra former av vård är tillräckligt tydliga och ändamålsenliga.

Vi anser att det är angeläget att regeringen går vidare med att analysera utredningens förslag, sammanväga remissinstansernas synpunkter och lägga fram en lagstiftning för att bringa större reda på ett i dag i hög grad oreglerat område. Patienten och den enskilda människan måste vara i fokus i högre grad än vad de är i dag.

 

 

Nicklas Attefjord (MP)

 

 

Yrkanden (3)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att terapeut bör bli en reglerad och skyddad yrkestitel och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2021/22:SoU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att titelskyddet för psykolog även ska omfatta psykologer verksamma utanför hälso- och sjukvården och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2021/22:SoU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att allvarlig psykisk ohälsa bör omfattas av de lagar och förordningar som reglerar kvacksalveri och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2021/22:SoU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.