Till innehåll på sidan

Registrering och id-märkning av katter

Motion 2021/22:1137 av Ulrika Heindorff och Annicka Engblom (båda M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-09-29
Granskad
2021-09-30
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om registrering och id-märkning av katter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Varje år överges tusentals katter av sina ägare. Övergivna katter och katter utan känd ägare kan själva ha sprungit bort från ägarna, men inte sällan handlar det om sommar­katter som helt enkelt blivit övergivna av sina ägare. Det är katter som används som ”sommarnöje” och sedan lämnas åt sitt öde när sommaren börjar lida mot sitt slut och vardagens bestyr knackar på dörren. På flera ställen i landet uppges antalet övergivna katter öka.[1] Problemet med katter som överges och far illa är återkommande men ökar kraftigt under sommarmånaderna. De går en grym framtid till mötes, utan vare sig mat eller chans att överleva. Katter som levt och växt upp med människor har inte lärt sig att skaffa fram mat i den utsträckning som krävs för att överleva. Medellivslängden för en förvildad katt är därför inte längre än två år.

När djur far illa ska det anmälas till polisen eller till länsstyrelsen. Djur som om­händertas hamnar ofta på djurhärbärgen för omplacering, men bara en bråkdel av de tips som polisen får går att följa upp på grund av att djuret inte är id-märkt.

Det är svårt att uppskatta exakt hur många övergivna och herrelösa katter det finns i Sverige i dag, men en siffra som brukar nämnas är 100 000 katter.

Runt 100[2] ideella katthem runt om i landet gör ett fantastiskt jobb med att ta hand om övergivna och misskötta katter. Katthemmen drivs helt av frivilliga krafter och är beroende av donationer och folks goda vilja för sin verksamhet. Behoven är inte sällan större än resurserna, hemmen är ofta fullbelagda och under hösten ökar dessutom trycket på dem. Hanteringen av herrelösa katter tar stora resurser i anspråk hos både polis och länsstyrelse.

För varje hund i landet krävs id-märkning och registrering. Detta hjälper ägaren att kunna återförenas med sitt djur om det springer bort men innebär också att man kan ställas till svars om man brister i sitt ägaransvar.

Redan idag finns ett kattregister som Svenska Kennelklubben ansvarar för. Om alla katter liksom hundar redan var märkta och registrerade skulle problemen med katter utan identifierad ägare kraftigt minska. Katten är vårt vanligaste husdjur och förtjänar en bättre status i Sverige.

I april 2021 började EU:s nya djurhälsoförordning att gälla. Detta innebar en del nya regler för kattägare. Bland annat innebär de nya reglerna att om en katt ska resa till ett annat EU-land ska denna vara märkt med ett godkänt chip. Detta om katten ska byta ägare, resa mer än fem dagar före eller efter sin ägare eller resa i en grupp på fler än fem katter. EU går i riktning mot id-märkning via chip, och det är dags för Sverige att ta detta steg även för katter inom landet.

Sedan 2003 har moderata ledamöter motionerat om id-märkning av katter[3] och nu verkar det äntligen bli verklighet. Regeringen har aviserat att man kommer att lägga fram en proposition som innefattar registrering och id-märkning av katter.[4] Den 7 november är aviserat.[5] Men så länge förslaget inte är genomfört så finner vi ändå skäl att lägga fram motionen. Motionärerna anser att registrering och id-märkning av katter bör införas och tillkännager detta för regeringen.

 

 

Ulrika Heindorff (M)

Annicka Engblom (M)

 

[1] https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/djurhemmen-i-vasternorrland-larmar-stor-okning-av-hemlosa-katter och https://www.hn.se/nyheter/falkenberg/vildkatter-i-olofsbo-%C3%B6kar-varje-sommar-inte-humant-1.51102209.

[2] https://hittekatter.ifokus.se/discussion/1432925/alla-katthem-i-sverige!

[3] https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/hemlosa-djur_GR02MJ323.

[4] https://www.dn.se/sverige/krav-pa-leg-kan-inforas-for-katter/.

Yrkanden

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om registrering och id-märkning av katter och tillkännager detta för regeringen.
    Behandlas i: Miljö- och jordbruksutskottet
    Betänkande 2021/22:MJU13
    Utskottets förslag: Avslag
    Kammarens beslut: Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.