Till innehåll på sidan

Regionala inspektörer

Motion 2010/11:MJ227 av Liselott Hagberg (FP)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning
2010-10-22
Numrering
2010-10-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om småskalig livsmedelsproduktion.

Motivering

Den småskaliga hantverksmässiga livsmedelsbranschen har utvecklats mycket under de senaste åren och marknadens efterfrågan på dessa produkter ökar starkt. Det är förstås bra i ett land som ser nya företag och företagsidéer som något mycket positivt. Dock drabbas den här typen av företagare alltför ofta av problem i kontakten med lokala miljöförvaltningar på grund av bristande kompetens hos inspektörerna på de lokala miljökontoren.

För att få tillstånd att starta livsmedelsproduktion krävs ett godkännande, därefter återkommande regelbundna kontroller. Problemet är att de inspektörer som ska besluta om godkännande av livsmedelstillstånd och därefter utföra kontrollerna oftast saknar kunskap om hantverksmässig tillverkning av livsmedel. De arbetar ofta efter samma principer som används vid inspektioner av storskalig livsmedelsindustri.

Verksamheten i en storskalig tillverkning skiljer sig väsentligt från en hantverksmässig tillverkning. I det lilla företaget handlar det om helt andra arbetssätt och arbetsfördelningar. Det underlättar förstås om inspektörerna är väl insatta i den tillverkningsprocess de ska kontrollera.

För att ta ett exempel: Ytterst få inspektörer känner till något om hantverksmässig ystning. Den bristande kompetensen hos livsmedelsinspektörerna leder därför inte sällan till problem för dem som vill etablera ett företag av detta slag. Problembilden är lätt att förstå eftersom man knappast kan förvänta sig att små och medelstora kommuner ska kunna hålla sig med personal som är specialutbildad inom alla olika miljötillsynsområden. Här krävs helt enkelt andra lösningar.

Ett sätt att lösa problematiken med bristande kompetens hos miljöinspektörer skulle kunna vara att inrätta regionala inspektörer eller rådgivare med specialinriktning på småskalig livsmedelsproduktion.

Stockholm den 15 oktober 2010

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om småskalig livsmedelsproduktion.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.