Till innehåll på sidan

Regelverket kring byggfelsförsäkring

Motion 2010/11:C271 av Jan Ericson (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämning
2010-10-26
Numrering
2010-10-28

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa reglerna om obligatorisk byggfelsförsäkring.

Motivering

Dagens lagstiftning föreskriver att en obligatorisk byggfelsförsäkring måste tecknas i samband med byggnation av småhus. Även om regelverket glädjande nog lindrats något på senare tid tvingas många ändå – mot sin vilja – betala för en försäkring som ytterst sällan behövs. I de flesta fall täcker andra garantier de kostnader som kan uppkomma vid byggfel. Byggfelsförsäkringen är framdriven av lobbyorganisationer (försäkringsbolag) som i detta sett en god affärsmöjlighet. Försäkringen ger också en falsk trygghet för konsumenten. Reglerna om obligatorisk byggfelsförsäkring bör därför avskaffas i sin helhet.

Stockholm den 22 oktober 2010

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa reglerna om obligatorisk byggfelsförsäkring.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.