Till innehåll på sidan

Regelförenklingar och minskad administration för privatpersoner och företag

Motion 2021/22:1655 av Rickard Nordin (C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-09-30
Granskad
2021-09-30
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att erkänna fler handlingar i digital form och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en regel om att myndigheter inte får begära in uppgifter från företag om samma uppgifter finns hos annan myndighet och tillkännager detta för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att myndigheter inte bör få begära in uppgifter under sommarsemestrarna om det inte finns tydliga skäl för det och tillkännager detta för regeringen.
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att slopa förmånsbeskattning för elbilsladdning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det finns ett antal lagar och regler som inte hängt med i den tekniska utvecklingen. Det finns också arbetssätt som bör ses över för att underlätta för både privatpersoner och företag.

I dagsläget behöver alla fastighetsförvärv ske skriftligt i fysisk form. Det är rimligt att så stora beslut fortfarande sker skriftligt och inte muntligt. Det finns däremot ingen anledning till att det måste ske i fysisk form. Att öppna upp för möjligheten att signera sådana dokument digitalt skulle också minska problemen med att personer behöver infinna sig på plats. När någon exempelvis flyttar mellan olika städer kan det vara en onödig kostnad både för personen och för miljön att behöva göra en extra resa, enkom för att skriva under köpehandlingarna. Det borde således gå att göra digitalt.

Vi ser också att myndigheter bör kunna förenkla sin datahantering. Många gånger begärs uppgifter in från företag, trots att andra myndigheter har uppgifterna i sina system. Det bör vara regel att myndigheter inte får begära ut uppgifter från företag som andra myndigheter har tillgång till, så länge det inte handlar om brottslighet. Ett exem­pel är att Försäkringskassan fortfarande begär in uppgifter om arbetstagares inkomst från företagaren, trots att dessa uppgifter återfinns hos Skatteverket och att Arbetsför­medlingen klarar av att nyttja de uppgifterna.

En annan frustrerande situation för många företagare är när myndigheter begär in statistikuppgifter lagom till semestrarna börjar, eller under semestrarna på sommaren. Det gör i flera fall att ordinarie personal kan behöva avbryta sin semester för att lämna in statistikuppgifter som precis lika gärna kunde lämnats in en månad senare. Vissa uppgifter, som löner och annat för skatteuträkningar behöver givetvis lämnas in konti­nuerligt, men exempelvis ren statistik bör inte kunna begäras in under juli månad om det inte finns särskilda skäl för det.

Ytterligare en onödig regel är den om förmånsbeskattning av laddning av elbil. En elbilsladdning på jobbet kostar inte mer än frukten i fikarummet, men om den ska förmånsbeskattas skapas onödig administration som är mångdubbelt dyrare, vilket skapar onödiga utgifter för de arbetsgivare som vill hjälpa sin personal att bli lite mer miljövänlig. Förmånsbeskattningen för elbilsladdning på arbetet bör helt enkelt slopas.

Yrkanden

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att myndigheter inte bör få begära in uppgifter under sommarsemestrarna om det inte finns tydliga skäl för det och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Näringsutskottet
  Betänkande 2021/22:NU16
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en regel om att myndigheter inte får begära in uppgifter från företag om samma uppgifter finns hos annan myndighet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Näringsutskottet
  Betänkande 2021/22:NU16
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att erkänna fler handlingar i digital form och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2021/22:KU27
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att slopa förmånsbeskattning för elbilsladdning och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Skatteutskottet
  Betänkande 2021/22:SkU13
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag

Behandlas i betänkande (3)

Avsändare

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.