Till innehåll på sidan

Regelförändringar till följd av förbud mot utkast av fisk och skaldjur

Motion 2013/14:MJ477 av Michael Svensson (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning
2013-10-04
Numrering
2013-10-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga regelförändringar till följd av förbud mot utkast av fisk och skaldjur.

Motivering

I Skagerrak gäller ett utkastförbud för fisket sedan den 1 januari 2013, till följd av en trilateral överenskommelse mellan Norge, Danmark och Sverige. En sådan ordning skiljer sig drastiskt från tidigare ordning för fiskets bedrivande och är på gång även för annat fiske.

För att en ordning med utkastförbud ska fungera för fisket och konsumenter bör det övervägas andra regleringsmöjligheter än de som för närvarande är möjliga i Sverige. Ett utkastförbud förutsätter att all fångst landas, vilket kan stå i motsats till den nuvarande ordningen som är baserad på en tillåten landningskvantitet per tidsenhet (ofta vecka).

Utan möjlighet att reglera fisket med individuella fångsträttigheter, vilket för närvarande endast är lagligen möjligt i det pelagiska fisket, riskerar fiskemöjligheterna att uttömmas snabbt till nytta för ingen, vare sig fiskare eller konsumenter.

En reglering som matchar ett förbud mot utkast är individuella överlåtbara fångsträtter. Härigenom säkerställs såväl fiskets som konsumenters intressen samtidigt som ett utkastförbud råder. Det hårt prövade småskaliga kustnära fiskets överlevnad står på spel och därför bör förutsättningarna övervägas att ses över för en sådan ordning även för annat svenskt fiske än pelagiskt.

Stockholm den 26 september 2013

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga regelförändringar till följd av förbud mot utkast av fisk och skaldjur.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.