Till innehåll på sidan

Reformer för vård, jobb och trygghet – Kristdemokraternas budgetmotion för 2019

Motion 2018/19:2991 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-11-30
Granskad
2018-11-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX


Motion till riksdagen

2018/19:2991

av Ebba Busch Thor m.fl. (KD)

Reformer för vård, jobb och trygghet – Kristdemokraternas budgetmotion för 2019

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning
Förslag till riksdagsbeslut
1 Reformer och resurser för välfärd och trygghet
2 Bedömning av det ekonomiska läget
2.1 Internationella konjunkturen avmattas
2.2 Fortsatt högkonjunktur i Sverige men riskerna ökar
3 Ansvar för svensk ekonomi och hållbara offentliga finanser
4 Kristdemokraternas ekonomiska politik
5 Fler jobb och mer företagande
5.1 Missriktade arbetslöshetsmål
5.2 Arbetsmarknadspolitiken havererar
5.3 En arbetsmarknad där alla får plats
5.4 Skattelättnader för utsatta grupper på arbetsmarknaden
5.5 Slopa särskild löneskatt för äldre
5.6 Effektivisera arbetsmarknadspolitiken
5.7

Yrkanden (8)

 • 1.
  Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som föreslås i avsnitt 3-20 i motionen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 2.
  Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget 2019-2021 enligt förslaget i tabell 2 i motionen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3.
  Riksdagen beslutar om fördelning av utgifter på utgiftsområden och övriga utgifter för 2019 enligt förslaget i tabell 13 i motionen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 4.
  Riksdagen godkänner den preliminära fördelningen av utgifter på utgiftsområden för 2020 och 2021 enligt förslaget i tabell 14 som riktlinje för regeringens budgetarbete.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 5.
  Riksdagen godkänner beräkningen av inkomsterna i statens budget för 2019 enligt förslaget i tabell 15 i motionen och tillkännager för regeringen som sin mening att regeringen ska återkomma med lagförslag i överensstämmelse med denna beräkning.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 6.
  Riksdagen godkänner den preliminära beräkningen av inkomster i statens budget för 2020 och 2021 enligt förslaget i tabell 16 i motionen som riktlinje för regeringens budgetarbete.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 7.
  Riksdagen beslutar att skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet ska införas från den 1 januari 2019 enligt vad som anförs i motionen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 8.
  Riksdagen beslutar att den särskilda löneskatten för äldre från den 1 januari 2019 ska återställas till reglernas utformning före införandet av förslaget i prop. 2015/16:1 enligt vad som anförs i motionen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Delvis bifall

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.