Reformagenda för Sverige

Motion 2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-11-30
Granskad
2018-11-30
Hänvisad
2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Motion till riksdagen

2018/19:2819

av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L)

Reformagenda för Sverige

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa inträdesjobb för att underlätta för nyanlända och unga med kort utbildning att få ett arbete och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att främja framväxten av fler RUT-jobb och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lägga ned Arbetsförmedlingen i sin nuvarande form och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka möjligheterna till vidareutbildning och omställning och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen

Yrkanden (115)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över en garanterad utryckningstid vid allvarliga brott och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2018/19:JuU10
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en särskild lönesatsning riktad mot poliser och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2018/19:JuU1
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbättra kvaliteten på och öka valfriheten inom vuxenutbildningen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2018/19:UbU12
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att EU-lagstiftning som grundregel enbart ska införas på miniminivå och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2018/19:NU7
 5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett utrustningslyft inom polisen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2018/19:JuU10
 6. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att dagens system med automatisk villkorlig frigivning bör slopas och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2018/19:JuU25
 7. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur en förenkling av beskattning och regelverk för mikroföretagande kan utformas och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2018/19:CU9
 8. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återinföra vissa av polisens specialenheter och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2018/19:JuU10
 9. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att underlätta generationsväxlingar i företag och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2018/19:SkU11
 10. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka antalet anställda inom polisen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2018/19:JuU1
 11. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skärpa aktivitetskraven under etableringstiden och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2018/19:AU7
 12. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbättra möjligheterna för nyanlända att vidareutbilda sig och validera sina kunskaper, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2018/19:UbU13
 13. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regelverket för personaloptioner ska förbättras, förenklas och göras mer konkurrenskraftigt och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2018/19:SkU10
 14. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa obligatorisk språkförskola för nyanländas barn och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2018/19:UbU7
 15. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att underlätta arbetskraftsinvandring vad gäller högkvalificerad arbetskraft och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2018/19:SfU18
 16. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka skyddet för poliser och annan blåljuspersonal och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2018/19:JuU11
 17. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka Kriminalvårdens arbete med att förebygga återfall och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2018/19:JuU13
 18. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att principen "en regel in - en regel ut" bör användas när det gäller lagstiftning som påverkar företagande, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2018/19:NU7
 19. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökad möjlighet att deltidsanställa poliser och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2018/19:JuU10
 20. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att polisens tillståndskrav på kameraövervakning bör tas bort och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2018/19:JuU12
 21. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över om vite eller sanktioner ska kunna åläggas huvudmän som inte uppfyller vårdgarantin, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2018/19:SoU8
 22. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn av hur och om skatten på all elektrifierad kollektivtrafik, tunga fordon samt miljölastbilar skulle kunna sänkas och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2018/19:SkU12
 23. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om prestationsbaserade resurser och förstärkt vårdgaranti vad gäller barn- och ungdomspsykiatrin och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2018/19:SoU8
 24. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ge fler patienter en fast läkarkontakt och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2018/19:SoU8
 25. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör driva på det internationella miljöarbetet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2018/19:MJU4
 26. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en utvecklad och breddad kömiljard, kopplad till den lagstadgade vårdgarantin, och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2018/19:SoU8
 27. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda orsakerna till den ökade psykiska ohälsan och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2018/19:SoU15
 28. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur klimatsmart teknik inom svensk industri kan stimuleras och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2018/19:NU7
 29. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fossilfri laddning och tankning och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2018/19:MJU1
 30. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om klimatstyrande start- och landningsavgifter för flyget och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2018/19:TU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 31. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka tillsynen och uppföljningen av barn- och ungdomspsykiatrin och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2018/19:SoU15
 32. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till en nationell samordning av kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården, inklusive ett sjuksköterskelyft, och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2018/19:SoU8
 33. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om hedersmotiv som en särskild straffskärpningsgrund och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2018/19:JuU14
 34. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om obligatorisk inblandning av förnybart bränsle för flyget och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2018/19:MJU4
 35. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka det straffrättsliga skyddet mot tvångsäktenskap och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2018/19:JuU14
 36. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om företag som vill göra miljöförbättrande åtgärder, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2018/19:MJU18
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 37. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kompletterande pedagogisk utbildning och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2018/19:UbU13
 38. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att genomföra en nationell primärvårdsreform och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2018/19:SoU8
 39. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör införas en brottsofferportal dit de som utsatts för ett bedrägeri eller it-brott kan vända sig och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2018/19:JuU14
 40. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa nationella riktlinjer för hur olika yrkesgrupper kan avlasta lärare och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2018/19:UbU9
 41. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka suicidforskningen och suicidpreventionen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2018/19:SoU11
 42. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över om nedsättningen av energiskatten på el bör gälla även för mindre fartyg och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2018/19:SkU12
 43. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa tillträdesförbud till butiker och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2018/19:JuU11
 44. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över kö- och antagningssystem inom skolvalet, utan att de som står i kö redan i dag omfattas, och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2018/19:UbU10
 45. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta åtgärder så att inga offentliga medel utbetalas till organisationer som sanktionerar hedersrelaterad brottslighet, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2018/19:KrU15
 46. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skärpa straffen för övergrepp i rättssak och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2018/19:JuU11
 47. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över om sex och samlevnad ska vara en obligatorisk del av lärarutbildningen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2018/19:UbU13
 48. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör driva på internationellt för att omförhandla de internationella avtal och konventioner som sätter stopp för en beskattning av flygbränsle och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2018/19:SkU12
 49. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en egen brottsrubricering för hedersbrott och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2018/19:JuU14
 50. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om straffrättsligt ansvar för vårdnadshavaren vid könsstympning av flickor och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2018/19:JuU14
 51. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om högskolebehörighet och gymnasieprogram och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2018/19:UbU11
 52. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det måste bli enklare att förhindra att någon förs ut ur landet ofrivilligt för ett tvångsäktenskap utomlands, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2018/19:JuU14
 53. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att begränsa antalet i Sverige godkända id-handlingar och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2018/19:JuU10
 54. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en tvångsäktenskapsenhet, liknande Forced Marriage Unit, och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2018/19:JuU14
 55. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur lärlingsutbildningar kan utökas och breddas och hur antalet yrkescollege kan bli fler och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2018/19:UbU11
 56. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om insatser för ökad öppenhet och uppföljning gällande information om väntetider, tillgänglighet och kvalitet inom vården och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2018/19:SoU8
 57. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utveckla studie- och yrkesvägledning och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2018/19:UbU10
 58. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur nuvarande bonus-malussystem kan utvecklas och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2018/19:SkU12
 59. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka vittnesskyddet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2018/19:JuU12
 60. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa inträdesjobb för att underlätta för nyanlända och unga med kort utbildning att få ett arbete och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2018/19:AU9
 61. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka möjligheterna till vidareutbildning och omställning och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2018/19:UbU15
 62. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att samhällsintroduktion och undervisning i svenska bör göras obligatoriskt för asylsökande från dag ett i Sverige och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2018/19:AU7
 63. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbättra sfi-undervisningen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2018/19:UbU12
 64. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en särskild enhet inom Kriminalvården för unga gängmedlemmar och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2018/19:JuU13
 65. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lägga ned Arbetsförmedlingen i sin nuvarande form och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2018/19:AU2
 66. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det för asylsökande ska vara möjligt att jobba från dag ett i Sverige och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2018/19:SfU16
 67. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över straffen för sexualbrott i skärpande riktning och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2018/19:JuU11
 68. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att främja framväxten av fler RUT-jobb och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2018/19:SkU10
 69. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om metoder för att motverka kriminalitet och öka tryggheten i utsatta områden och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2018/19:JuU10
 70. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skärpa straffen för våldtäktsbrott av normalgraden och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2018/19:JuU11
 71. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en ny form av påföljd, vistelseförbud, och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2018/19:JuU25
 72. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om yrkessvenska på jobbet och möjligheten att kombinera sfi och yrkesvux och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2018/19:UbU12
 73. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skärpa straffen för de som överlåter narkotika till andra, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2018/19:JuU11
 74. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att straffen för vapenbrott bör skärpas och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2018/19:JuU29
 75. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett nationellt exitprogram och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2018/19:JuU13
 76. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att innehav av handgranater ska rubriceras som vapenbrott och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2018/19:FöU7
 77. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avsevärt skärpa straffen för brott som är kopplade till kriminella uppgörelser och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2018/19:JuU11
 78. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över att utöka samhällsorienteringen för nyanlända till 100 timmar och hur samhällsorienteringen kan förbättras vad gäller innehåll och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2018/19:AU7
 79. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att betyg bör införas från årskurs fyra och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2018/19:UbU8
 80. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skärpa straffen för inbrott och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2018/19:JuU11
 81. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökade kvalitetskrav, förstärkt kontroll och skärpta sanktioner i välfärden, oavsett om det är offentlig eller fristående huvudman, och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU26
 82. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förlänga preskriptionstiderna för sexualbrott och att helt ta bort dem vid sexualbrott mot barn och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2018/19:JuU11
 83. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om rektorers befogenheter att prioritera om i timplanen för nyanlända elever och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2018/19:UbU9
 84. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utökad undervisningstid i svenska för nyanlända barn och unga och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2018/19:UbU9
 85. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om särskilda sexualbrottsgrupper inom polisen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2018/19:JuU10
 86. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utvisning på grund av brott bör användas i fler fall och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2018/19:SfU16
 87. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återinrätta och utveckla de nationella proven och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2018/19:UbU8
 88. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fler speciallärare och lärare i svenska som andraspråk och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2018/19:UbU13
 89. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skriftligt ordningsomdöme i terminsbetygen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2018/19:UbU8
 90. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om digitalisering och extern rättning av nationella prov och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2018/19:UbU8
 91. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över läroplaner och kursplaner och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2018/19:UbU10
 92. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökad koncentration av högspecialiserad vård och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2018/19:SoU8
 93. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vårdval för seniorvård och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2018/19:SoU13
 94. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fördubbla kränkningsersättningen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2018/19:JuU14
 95. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att driva på det internationella samarbetet för att motverka övergödning, giftiga utsläpp och nedskräpning och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2018/19:MJU13
 96. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga inrättandet av ett nytt Sveaskogsprogram och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2018/19:MJU8
 97. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över regelverket kring förberedelseklasser och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2018/19:UbU9
 98. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en ny brottsrubricering, grovt sexuellt ofredande, och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2018/19:JuU11
 99. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att inrätta barn- och familjecentraler och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2018/19:SoU9
 100. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka tullens befogenheter och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2018/19:SkU1
 101. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en riktad satsning på forskning om och utveckling av biobränslen för flyget och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2018/19:MJU1
 102. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skärpa skollagen i syfte att underlätta för rektorer att flytta elever som hotar eller mobbar andra elever, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2018/19:UbU8
 103. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skärpa straffen för sexuellt övergrepp och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2018/19:JuU11
 104. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utökad undervisningstid i grundskolan och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2018/19:UbU10
 105. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förhöjd studietakt i grundskolan respektive förlängd skolplikt och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2018/19:UbU10
 106. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förstärka samordningen med elevhälsan och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2018/19:SoU15
 107. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utöka möjligheten till valfrihet inom specialiserad slutenvård och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2018/19:SoU8
 108. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en bred utredning i syfte att stärka den grundlagsskyddade äganderätten och egendomsskyddet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2018/19:KU27
 109. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att dagens form av mängdrabatt bör slopas och ersättas med ett system där fler brott än det grövsta ska straffas fullt ut och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2018/19:JuU11
 110. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fler karriärtjänster i utanförskapsområden och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2018/19:UbU9
 111. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om avancerad vattenreningsteknik och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2018/19:MJU13
 112. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utveckla det fria skolvalet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2018/19:UbU10
 113. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en ny, tvåårig yrkesskola och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2018/19:UbU11
 114. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa tioårig grundskola och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2018/19:UbU10
 115. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbättra lärarutbildningen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2018/19:UbU13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.