Till innehåll på sidan

Rättspolitik

Motion 2020/21:2957 av Johan Hedin m.fl. (C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-06
Granskad
2020-10-06
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Motion till riksdagen

2020/21:2957

av Johan Hedin m.fl. (C)

Rättspolitik

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en förändring av straffmätningen och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en skyndsam förändring av dagens mängdrabatt och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skärpa straffen avsevärt för brott kopplade till kriminella uppgörelser och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att distansutmätning av Kronofogden ska kunna ske i fler fall än i dag och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om nolltolerans

Yrkanden

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en skyndsam förändring av dagens mängdrabatt och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU24
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att distansutmätning av Kronofogden ska kunna ske i fler fall än i dag och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Civilutskottet
  Betänkande 2020/21:CU10
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning som ser över skärpta straff för narkotikabrott och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU24
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om snabb och adekvat behandling för psykisk ohälsa och neuropsykiatrisk problematik och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Socialutskottet
  Betänkande 2020/21:SoU24
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utöka samordningen i det polisiära utredningsarbetet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU23
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 6. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning som ser över brottsförebyggande insatser och ansvarsfördelningen av dessa insatser mellan stat och kommun och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU28
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 7. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram ny lagstiftning för att reglera BID-samarbeten och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Civilutskottet
  Betänkande 2020/21:CU9
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 8. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skärpa straffen avsevärt för brott kopplade till kriminella uppgörelser och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU24
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 9. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en förändring av straffmätningen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU24
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 10. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utöka samverkan mellan stat och kommun i brottsförebyggande syfte och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Civilutskottet
  Betänkande 2020/21:CU9
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 11. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta åtgärder för att polisen i högre grad ska ha möjlighet att fokusera på sitt huvuduppdrag och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU41
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 12. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett resultatrapporteringssystem för polisen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU23
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 13. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning som ser över frågan om integritet, brottsbekämpning och informationshantering och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2020/21:KU19
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 14. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om inrättandet av en beredskapspolis och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU23
  Utskottets förslag: BifallDelvis
  Kammarens beslut: BifallDelvis
 15. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utöka samverkan och informationsutbyte mellan polisen och andra myndigheter kring brottsbekämpning och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU41
  Utskottets förslag: BifallDelvis
  Kammarens beslut: BifallDelvis
 16. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att ge Arbetsmiljöverket ett brottsutredande uppdrag och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2020/21:AU11
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 17. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utöka förutsättningarna för bevistalan och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU28
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 18. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa snabbare reaktioner på unga lagöverträdares brottslighet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU28
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 19. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att brottsoffer över hela landet ska ha rätt till stöd och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU27
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 20. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbättra Kriminalvårdens arbete kring utslussning och ansvar för att förebygga återfall i brott och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU26
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 21. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om färre direktavskrivningar, förundersökningsbegränsningar och åtalsunderlåtelser och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU25
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 22. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett ökat akademiskt inslag i polisutbildningen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU23
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 23. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett kronvittnessystem och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU25
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 24. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett generellt brottsbeivrande uppdrag för myndigheter och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU41
  Utskottets förslag: BifallDelvis
  Kammarens beslut: BifallDelvis
 25. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett nationellt avhopparprogram och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU26
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 26. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stoppa terrorism genom ökad samverkan inom EU och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU29
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 27. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förebyggande åtgärder mot radikalisering och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2020/21:KU23
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 28. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om brott mot anmälningsplikten i lagen om utlänningskontroll och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU29
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 29. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tydliggöra och skärpa det straffrättsliga ansvaret för den som förmår en minderårig att begå brott, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i: Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU24
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 30. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ändring i lagen om särskild utlänningskontroll för att möjliggöra frihetsberövande i linje med europeiska riktlinjer och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU29
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 31. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utöka antalet anstaltsplatser och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU26
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 32. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt förändra reglerna kring straffrabatt för unga återfallsförbrytare och unga grova brottslingar och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU28
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 33. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den person som inte är svensk medborgare och inte har uppehållstillstånd i Sverige efter avtjänat straff i högre grad ska avtjäna sitt straff i sitt hemland och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU26
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 34. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skärpt straff och bortseende från asperationsprincipen för övergrepp i rättssak och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU24
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 35. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att generellt se över preskriptionstiderna för sexualbrott och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU24
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 36. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa kameraövervakning för att trygga sjukhuspersonal och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU25
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 37. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sexuellt utnyttjande av barn bör omfattas av bestämmelserna om slopad preskriptionstid och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU24
  Utskottets förslag: BifallDelvis
  Kammarens beslut: BifallDelvis
 38. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta åtgärder för fler fällande domar för könsstympning och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU27
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 39. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om insatser för att fler människor ska våga vittna och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU25
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 40. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa skarpare krav för demonstrationstillstånd och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU23
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 41. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en nationell handlingsplan mot mutor och korruption och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU23
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 42. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vålds- och fridskränkningar av ett närstående barn och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU24
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 43. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över systemet med kränkningsersättning och skadeståndsersättning och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU27
  Utskottets förslag: BifallDelvis
  Kammarens beslut: BifallDelvis
 44. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheterna till förändrad lagstiftning för att åtgärda de problem som högtspelande ljudanläggningar i fordon orsakar och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU23
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 45. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om brottsbenämningen barnpornografibrott och brottets placering i brottsbalken och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU24
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 46. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skärpta straff för vissa sexualbrott och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU24
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 47. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa brottet grovt sexuellt ofredande och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU24
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 48. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om polisanmälan av brott begångna i eller kring skolmiljön och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Utbildningsutskottet
  Betänkande 2020/21:UbU12
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 49. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skyndsamt agerande avseende brottsofferportal för dem som utsatts för bedrägerier eller it-brott, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i: Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU14
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 50. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ställa krav på våra myndigheter att använda blockeringsverktyg för internetsidor som innehåller barnpornografi och verktyg för att spåra användare och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU23
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 51. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skärpa straffet för köp av sexuell handling av barn och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU24
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 52. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att anpassa reglerna om beslag och husrannsakan till modern teknik och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU16
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 53. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över lagregleringen av trakasserier på privat mark och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU24
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 54. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Tullverket ökade befogenheter och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Skatteutskottet
  Betänkande 2020/21:SkU12
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 55. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om bättre it-system och teknik inom polisen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU23
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 56. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om nolltolerans mot brott och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU23
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.