Rättshjälp

Motion 2004/05:Ju385 av Ann-Marie Fagerström (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämning
2004-10-05
Hänvisning
2004-10-14
Bordläggning
2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om rättshjälp.

Motivering

Rättshjälpen är begränsad till 75 000 kronor. Detta belopp har varit oförändrat under många år trots att det har urholkats genom inflationen och att rättegångskostnaderna har momsbelagts. Reglerna är sådana att vid rättegång den som förlorar målet tvingas att betala både sina egna rättegångskostnader och motpartens. Att pröva ärendet i högre instans kan betyda att kostnaderna stiger ytterligare med betydande belopp. Att människor av ekonomiska skäl avstår från att driva sin sak är otillfredsställande i ett rättssamhälle.

Självklart kan inte samhället stå för hur höga rättegångskostnader som helst men helt uppenbart är dagens gräns på 75 000 kronor för låg om man ser till kostnadsutvecklingen. Många har drabbats hårt ekonomiskt sedan de förlorat en rättsprocess. Som exempel på grupper som riskerar att komma i kläm av de begränsade möjligheterna att få rättshjälp kan nämnas de som har fått så kallade whiplashskador och som driver sina ärenden gentemot försäkringsbolag. Det handlar ofta om utdragna processer.

Det är angeläget att regeringen i sitt fortsatta arbete för att öka rättssäkerheten överväger möjligheterna att höja den högsta nivån i rättshjälpen.

Stockholm den 28 september 2004

Ann-Marie Fagerström (s)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om rättshjälp.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.