Rätten till personlig assistans

Motion 2008/09:So411 av Billy Gustafsson (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2008-10-06
Numrering
2008-10-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av förändrad tillämpning vid prövning av rätten till personlig assistans.

Motivering

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft anger att förändrad tillämpning vid prövning av rätten till personlig assistans har lett till förtvivlade människor som berövas rätten till ett gott liv.

Tillämpningen har förändrats över tid och lett till en allt stramare syn. Enligt ett internt informationsmeddelande från Försäkringskassan ska till exempel hjälp med måltider endast ges om man inte kan äta själv. Om personen klarar att inta måltiden själv har man inte heller rätt till assistans för att förbereda, tillaga eller avsluta måltiden.

Följande är en direkt återgivning av Hjärnskadeförbundets beskrivning av hur verkligheten kan se ut.

Mikael är 32 år. I juli 1998 ådrog han sig svåra skallskador vid en trafikolycka. Han tillbringade lång tid på sjukhus. Sedan mars 2000 har han bott i egen lägenhet och haft personlig assistans dygnet runt. Vid en omprövning som gjordes 2005 beviljades han 172 timmar i veckan.

I februari 2008 fattade Försäkringskassan ett nytt beslut. Med hänvisning till ett Informationsmeddelande, IM 2007:161 från Försäkringskassan centralt, beslutar Försäkringskassan att helt dra in hans assistansersättning. Från att ha haft assistans dygnet runt, med vaken assistans på natten och dubbel assistans fyra timmar i veckan beviljas nu Michael 0 timmar.

Michael vet inte vad han stoppar i munnen. Han kan inte skilja en gurka från ett gem. Han skiljer inte på det som ligger i soppåsen från det som ligger på tallriken. Han stoppar det mesta i munnen. Michael vet inte heller när det är dags att äta och han glömmer om han har ätit. Han ser inte maten om den står utanför hans synfält, som inskränkts efter skadan. Men han kan som sagt föra handen till munnen. Därför får han inget stöd i matsituationen.

Utan att ta ställning till om den stramare tillämpningen vid prövning av rätten till personlig assistans är förenlig med lagstiftningens intentioner och avsikt torde det ändå framstå för de flesta att det finns ett behov av en förändrad tillämpning.

Stockholm den 30 september 2008

Billy Gustafsson (s)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av förändrad tillämpning vid prövning av rätten till personlig assistans.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.