Till innehåll på sidan

Prao - en viktig första kontakt med arbetslivet

Motion 2019/20:662 av Lars Püss och Åsa Coenraads (båda M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-09-30
Granskad
2019-09-30
Hänvisad
2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att underlätta för skolhuvudmän att erbjuda prao och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Många unga människor får sin första kontakt med arbetslivet genom prao. Att pröva på några dagar på ett företag kan ge underlag för framtida val av utbildning och karriär. Det kan även vara ett sätt att välja bort utbildningar som visar sig inte passa elevens intresse. Det skapar en ökad förståelse för och insikt om krav och förväntningar på en arbetsplats och leder till nya kontakter med vuxenvärlden. I bästa fall kan det leda till möjligheter till sommarjobb, en första fot in på arbetsmarknaden.

Även om arbetsuppgifterna ofta är ganska enkla kan man konstatera att prao för med sig mycket gott, både för arbetsgivaren och för praoeleven. På senare år har vi sett hur en del skolhuvudmän valt att inte erbjuda prao till sina elever. Ofta har det motiverats med att arbetsmiljökraven är otydliga eller att de skapar så pass mycket arbetsbörda för skolan att arbetsinsatsen inte står i proportion till nyttan för eleven. Genom de kontakter som vi haft kan vi konstatera att det finns olika bilder av hur betungande arbetsmiljökraven är. Alla är dock överens om att vi ska fortsätta ha höga krav på arbetsmiljön och naturligtvis inte utsätta högstadieelever för hälso- eller olycksrisker. Alla är också rörande överens om att prao är ett viktigt verktyg för att eleverna ska få pröva på arbetsmarknaden. Trots detta har antalet skolhuvudmän som inte erbjuder prao fortsatt öka. För att säkerställa att elever fortsatt blir erbjudna prao behöver Arbetsmarknadsverket få ett uppdrag att ta fram en


metod för att säkerställa att rektorn kan ta sitt arbetsmiljöansvar utan att det blir för betungande för skolhuvudmannen.

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att underlätta för skolhuvudmän att erbjuda prao och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2019/20:UbU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.