Politiskt engagerade studenter

Motion 2020/21:1748 av Louise Meijer (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-02
Granskad
2020-10-02
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att studenter ska kunna fullgöra förtroendeuppdrag, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

För arbetstagare gäller en rätt att få ledigt från arbetet för att delta i kommunala sammanträden. Samma rätt gäller dock inte för studenter. Studenter som är valda till offentliga politiska uppdrag har inte samma rätt till ledighet för att fullgöra dessa uppdrag. I bästa fall är de hänvisade till att schemat tillåter att uppdraget genomförs ändå eller att läraren tillåter frånvaron. I sämsta fall måste de dock missa sina samman­träden där de är demokratiskt valda att tjänstgöra. För det fall ett obligatoriskt moment infaller samtidigt som exempelvis kommunfullmäktige äger rum har studenten ingen rätt att genomföra det obligatoriska momentet vid ett annat tillfälle eller genom kompletterande uppgifter. Detta är inte en rimlig ordning och av just den anledningen finns rätten till ledighet för förtroendevalda arbetstagare. Samma rätt bör även gälla studenter.

 

 

Louise Meijer (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att studenter ska kunna fullgöra förtroendeuppdrag, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2020/21:UbU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.