Till innehåll på sidan

Politiska vildar

Motion 2022/23:260 av Mattias Ottosson (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-17
Granskad
2022-11-18
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över kommunallagen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det inträffar att valda ledamöter i folkvalda församlingar efter valet lämnar sitt parti men likväl sitter kvar som politisk vilde.

Ett uppmärksammat fall var tre ledamöter och ersättare i Norrköpings kommun. De satt i kommunstyrelsen och som kommunalråd trots att dessa har lämnat det parti som de är invalda för. De uppbär också arvode för sina olika uppdrag. Detta har också inne­burit att det invalda partiet nu helt saknar inflytande i kommunstyrelsen.

Idag är det endast den valda personen som kan lämna sitt uppdrag genom att avsäga sig detta. 

Självfallet har partierna ett mycket stort ansvar för de kandidater som finns på val­sedlarna.

Jag skulle vilja att partierna har ett avgörande inflytande när det gäller avsägelser av ett politiskt förtroendeuppdrag i nämnd eller styrelse när en person byter parti eller blir politisk vilde under mandatperioden.

 

 

<

Yrkanden

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över kommunallagen och tillkännager detta för regeringen.
    Behandlas i: Konstitutionsutskottet
    Betänkande 2022/23:KU29
    Utskottets förslag: Avslag
    Kammarens beslut: Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.