Till innehåll på sidan

Politik för gymnasieskolan

Motion 2013/14:Ub571 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning
2013-10-04
Numrering
2013-10-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF
Motion till riksdagen

2013/14:Ub571

av Ibrahim Baylan m.fl. (S)

Politik för gymnasieskolan

S37002

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra eleverna rustade för att möta framtiden.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att alla gymnasieprogram ska leda till grundläggande behörighet i högskolan.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om obligatorisk gymnasieskola.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att svensk arbetsmarknad kräver gymnasieutbildning.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett utbildningspolitiskt

Yrkanden

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra eleverna rustade för att möta framtiden.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att alla gymnasieprogram ska leda till grundläggande behörighet i högskolan.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om obligatorisk gymnasieskola.
  Behandlas i:

  Kammarens beslut: Avslag
 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att svensk arbetsmarknad kräver gymnasieutbildning.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett utbildningspolitiskt mål om gymnasiekompetens.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att motverka avhopp i gymnasieskolan.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att alla gymnasieprogram ska vara treåriga.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att stärka kontakten med arbetslivet.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 9. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utveckla yrkesprogrammen till yrkescollege.
  Behandlas i:

  Kammarens beslut: Avslag
 10. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kvalitet i lärlingsutbildningen.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 11. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utbildningskontrakt.
  Behandlas i:

  Kammarens beslut: Avslag
 12. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en bättre övergång från studier till arbetsliv.
  Behandlas i:
  Betänkande 2013/14:UbU12
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 13. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med en utvärdering av konsekvenserna av Gy 2011.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 14. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att resurser ska fördelas till gymnasieskolor efter elevernas förutsättningar och behov.
  Behandlas i:
  Betänkande 2013/14:UbU12
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 15. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en modern och likvärdig gymnasieexamen.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 16. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utmaningar för duktiga elever.
  Behandlas i:
  Betänkande 2013/14:UbU12
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 17. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om jämställdhet i gymnasieskolan.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 18. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om framtidskompetenser.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 19. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att estetisk verksamhet ska vara ett gymnasiegemensamt ämne.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 20. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behörighetskrav till gymnasieskolans nationella program.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 21. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förändra meritpoängsystemet.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 22. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om övergången till högskola och vuxenutbildning.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 23. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att modernisera regelverket för fristående gymnasieskolor.
  Behandlas i:
  Betänkande 2013/14:UbU12
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 24. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om lex JB.
  Behandlas i:
  Betänkande 2013/14:UbU12
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 25. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om regler och villkor för riksinternaten.
  Behandlas i:
  Betänkande 2013/14:UbU12
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 26. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om elevhälsa.
  Behandlas i:
  Betänkande 2013/14:UbU12
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 27. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om mobbning och kränkande behandling.
  Behandlas i:
  Betänkande 2013/14:UbU12
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 28. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om elevers organisering och elevmajoritet i lokala styrelser.
  Behandlas i:
  Betänkande 2013/14:UbU12
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 29. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om registerkontroll av personal i gymnasieskolan.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.