Till innehåll på sidan

Polisen ska stå för polisinsatserna vid fotbollsmatcher

Motion 2012/13:Ju254 av Ylva Johansson (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämning
2012-10-03
Numrering
2012-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF
S7118

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att idrottsaktiebolag ska jämställas med ideella föreningar när det gäller kostnader för polisinsatser vid fotbollsmatcher.

Motivering

När det är som bäst är elitfotboll högklassig underhållning och renderar folkfester som engagerar enormt många människor. Det är denna glädje och nerv som driver oss att ständigt förbättra vårt arbete. När en allsvensk match avbryts och åskådarna får traska hem i kollektiv besvikelse eller när det förekommer våld och förstörelse i samband med heta matcher är det allvarligt för hela fotbollen och ett misslyckande för oss. Därför lägger vi ned enormt mycket arbete och resurser på att förhindra detta och skapa god stämning på arenan. Men vi behöver också stöd och hjälp från samhället med effektiv lagstiftning som gör att det blir möjligt att komma åt de individer som förstör liksom ett konstruktivt samarbete med polisen.

Nu har polisen beslutat att ta betalt för polisinsatserna vid idrottsarrangemang som anordnas av idrottsaktiebolag. Det betyder att det kostar ca 1 miljon kr att arrangera en derbymatch. Fyra fotbollsklubbar i Sverige har aktiebolag för sina elitlag och tre av dem är Stockholmslag – AIK, Djurgården och Hammarby. Det betyder att just dessa matcher skall behandlas annorlunda än när t ex Malmö FF och Helsingsborgs IF spelar. Ett idrottsaktiebolag är inte som vilket bolag som helst. Enligt Riksidrottsförbundets regler måste den ideella föreningen äga minst 51 % av bolaget. Det finns också krav på att ungdomsverksamhet skall finnas knuten till elitverksamheten. Dessa krav är uppställda för att säkra bredden inom idrottsrörelsen och samtidigt förankra elitverksamheten till folkrörelsen. De svenska fotbollsklubbarna har ca 1,4 miljoner medlemmar och är Sveriges största folkrörelse. Det är alltså den ideella fotbollsföreningens tusentals medlemmar som är huvudägare i fotbollens bolag.

Jag anser att polisens beslut får allvarliga konsekvenser. Vid alla stora arrangemang där tiotusentals människor samlas på en liten yta krävs stora insatser av arrangören men också av polisen. Det gäller fotboll men också många andra arrangemang. Fotbollsklubbarna har självklart ett stort eget ansvar för säkerheten och ordningen vid matcherna. Men klubben kan inte, och ska inte, ta över ordningspolisens ansvar.

Den nationella samordnaren för att motverka idrottsrelaterat våld, Björn Eriksson, presenterade i april sitt delbetänkande SOU 2012:23 Mindre våld för pengarna. Betänkandet innehåller förslaget att idrottsaktiebolag skall behandlas på samma sätt som en ideell förening när det gäller kostnader för polisinsatser vid idrottsarrangemang, alltså att de inte skall betala för dessa insatser.

Det är ett bra förslag. Jag anser att förslaget måste genomföras med förtur eftersom det innebär mycket betungande kostnader för dessa klubbar som allvarligt hotar verksamheten och som skapar ojämlika villkor jämfört med andra lag. Det handlar om kostnader på 1 miljon kronor för en allsvensk s.k. högriskmatch för en Stockholmsklubb. Kostnader som andra lag inte har och som skall ses mot bakgrund av det mycket omfattande arbete och de stora resurser som Stockholmsklubbarna redan idag lägger ner på att skapa trygga och bra matcher.

Stockholm den 2 oktober 2012

Yrkanden

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att idrottsaktiebolag ska jämställas med ideella föreningar när det gäller kostnader för polisinsatser vid fotbollsmatcher.
    Behandlas i:

    Kammarens beslut: Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.