Till innehåll på sidan

PBL

Motion 2010/11:C352 av Erik Bengtzboe (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämning
2010-10-27
Numrering
2010-10-29

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över tillämpningen av plan- och bygglagen.

Motivering

Sveriges befolkning fortsätter att växa och inflyttningen till större städer är fortsatt stark. Det leder till att behov av och efterfrågan på bostäder ökar, framförallt i tillväxtområdena. Nödvändigheten av politiska förändringar som skapar bättre förutsättningar för bostadsbyggande är därför fortsatt stor.

Det påbörjade bostadsbyggandet är lågt i Sverige jämfört med våra grannländer. Enligt Sveriges Byggindustrier har de senaste tio åren påbörjats byggande av 248 000 lägenheter i Sverige. Det ska jämföras med 239 000 lägenheter i Danmark, 262 000 i Norge och 298 000 i Finland. De tre grannländerna har en befolkning som är drygt hälften så stor som Sveriges.

Vi måste arbeta vidare med tillämpningen av plan- och bygglagen (PBL) för att bostadsbyggandet ska öka, och långa köer och svartkontrakt ska försvinna. Sverige behöver de strukturella förändringar, främst i form av de effektiviseringar i plan- och bygglovsprocessen samt de reformerade hyressättningsregler som alliansregeringen genomfört. Dessutom behövs ökade inslag av olika hyres- och ägarformer för att få till stånd en bättre fungerande bostadsmarknad. Det kommunala självstyret ska värnas vid beslut om nybyggnation, men det är viktigt att vi utvärderar hur nya PBL hanteras av landets kommuner för att se till att processerna vid tillståndsansökan sker skyndsamt och att problem med avslag på grund av överklagan efter byggets påbörjande undviks.

Stockholm den 26 oktober 2010

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över tillämpningen av plan- och bygglagen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.