Till innehåll på sidan

Översyn av socialtjänstlagen i syfte att underlätta Sis-placering för att motverka kriminalitet

Motion 2021/22:3141 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-10-04
Granskad
2021-10-04
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn av socialtjänstlagen i syfte att säkerställa att kommuner får agera på ett tidigare stadium än i dag och ansöka om LVU med Sis-placering för att kraftfullt bryta negativa mönster, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Lagen om vård av unga ligger till grund för ett eventuellt omhändertagande av barn och unga. Omhändertagandet beslutas av förvaltningsrätten efter en långtgående utredning och begäran från den kommunala socialnämnden. Grunden ska vara att barnet eller ung­domen lever ett sådant liv att det påverkas negativt då föräldrar inte förmår ta föräldra­ansvar alternativt att ungdomen lever ett sådant destruktivt liv med exempelvis miss­bruk eller kriminalitet att den upplevs vara i fara.

Dagens lagstiftning kräver att kommunens socialtjänst prövat alla tänkbara frivilliga insatser såsom samtalsstöd, kontaktpersoner eller placering i familjehem. Det är enbart om de ändå inte lyckats få ungdomen att bryta sitt destruktiva leverne som en kommun kan ansöka om ett LVU med placering på ett boende som sköts av Statens institutions­styrelse. Utvecklingen vi ser i Sverige idag gör gällande att vi har fler unga som hamnar snett tidigt på grund av fel umgänge, nätverk med gäng som rekryterar just unga för att begå brott och kommuner som går på knäna då frivilliginsatserna inte på långa vägar räcker till. Härav är det hög tid att se över socialtjänstlagen i syfte att möjliggöra för kommuner att ansöka om placering på Sis för ungdomar som kraftigt visar att de är på väg åt fel håll i samhället och därmed riskerar att sättas i ett livslångt kriminellt bete­ende. Lagen bör ge kommunerna verktyget att utifrån utredningar komma fram till att ett boende med professionell personal och med möjlighet till avskärmning från det vardagliga sociala umgänget är den mest humana vägen att gå för att skapa trygghet för omgivningen och för att effektivt och kraftfullt bryta den unges destruktiva liv.

Yrkanden

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn av socialtjänstlagen i syfte att säkerställa att kommuner får agera på ett tidigare stadium än i dag och ansöka om LVU med Sis-placering för att kraftfullt bryta negativa mönster, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
    Behandlas i: Socialutskottet
    Betänkande 2021/22:SoU18
    Utskottets förslag: Avslag
    Kammarens beslut: Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.