Till innehåll på sidan

Översyn av regelverket för släpfordon

Motion 2020/21:1438 av Björn Wiechel och Åsa Karlsson (båda S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-02
Granskad
2020-10-02
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att se över regelverket för släpfordon och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regelverket för släp och släpfordon kan vara svårt att överblicka. Det finns begrepp som bruttovikt, tjänstevikt, totalvikt och maxlast m.m. Krångliga regler gör efterlevna­den svår och kan innebära en säkerhetsrisk på våra vägar när man inte gör rätt. Även påföljderna kan vara oklara för en oinsatt. Samma antal kilo i överlast vid samma total­vikt kan leda till olika straff. Straffet beräknas från maxlast och inte totalvikt. Men det trafikfarliga med överlast är inte hur mycket det är i förhållande till tillåten lastvikt, utan hur stor överlasten är i förhållande till totalvikten. Det bör finnas ett sätt att förenkla och förtydliga detta.

 

 

<

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att se över regelverket för släpfordon och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2020/21:TU9
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.