Till innehåll på sidan

Övernattningsbostad och straffavgifter

Motion 2022/23:1691 av Cecilia Rönn (L)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-23
Granskad
2022-11-23
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tydligare regler och bättre kontroll vid behov av övernattningsbostad och tillkännager detta för riksdagsstyrelsen.

Motivering

Att vara riksdagsledamot är ett förtroendeuppdrag som väljs av svenska folket. Ett förtroende ska vårdas väl. Senaste tidens granskningar som SVT:s uppdrag granskning gjort visar att det föreligger både fusk och utnyttjande av systemet och reglerna för övernattningsbostad.

Detta riskerar att både öka politikerföraktet generellt och att de ledamöter som på riktigt behöver övernattningsbostad för att kunna fullfölja sitt riksdagsuppdrag riskerar att drabbas.

Vidare så är det rimligt att även riksdagsledamöter förutom att betala tillbaka felaktiga förmåner som har tilldelats personen även får betala en straffavgift när fusk uppdagats.

Med hänvisning till ovan så vill jag att en utredning tillsätts som tittar på följande delar för att eliminera fusk i samband med behov av övernattningsbostad.

 • Inför administrativa kontroller vid ansökan om övernattningsbostad för att styrka vart ledamoten har sin starkaste anknytning och bör vara skriven.
 • Vid behov, utred hur fysiska kontroller kan göras.
 • Förtydliga regelverket så att uppenbara sätt för att utnyttja systemet stängs igen. Tex förtydliga reglerna så att man tex behöver ha bott stadigvarande under en längre period för att ändra sin adress och på det sättet vara berättigande till övernattningsbostad som innan varit den stadigvarande bostaden.
 • Inför regler om att man förutom att bli återbetalningsskyldig vid fusk även får betala en straffavgift.

 

 

Yrkanden

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tydligare regler och bättre kontroll vid behov av övernattningsbostad och tillkännager detta för riksdagsstyrelsen.
  Behandlas i: Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2022/23:KU18
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Avsändare

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.