Till innehåll på sidan

Överförbarhet av universitetsmeriter

Motion 1997/98:Ub406 av Bertil Persson (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning
1997-10-06
Hänvisning
1997-10-10
Bordläggning
1997-10-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Längs den kommande järnvägslinjen Kristianstad-Lund-Malmö-Köpenhamn-Roskilde växer nu ett virtuellt universitet med 130 000 studenter fram. Det är angeläget att i denna forsknings-och utbildningsmiljö finns möjlighet för en fri rörlighet för studenter och forskare. Härvid måste universitetsmeriter vara fritt överförbara mellan de olika lärosätena om denna stora resurs skall kunna utnyttjas optimalt.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om nordisk överförbarhet av universitetsmeriter.

Stockholm den 25 september 1997

Yrkanden (2)

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om nordisk överförbarhet av universitetsmeriter.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om nordisk överförbarhet av universitetsmeriter.
  Behandlas i

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.