Till innehåll på sidan

Oslo-Stockholm 2.55

Motion 2017/18:2158 av Lennart Axelsson m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-10-04
Granskad
2017-10-04
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att utveckla tågtrafiken Stockholm–Västerås–Örebro–Karlstad–Oslo och tillkännager detta för regeringen.

Ekonomisk utveckling och utvecklad arbetsmarknad

Norge är tillsammans med Tyskland Sveriges största exportmottagare. Vi exporterar exempelvis mer till Norge än till Kina, Ryssland, Brasilien och Indien tillsammans. Handelsutbytet våra länder emellan är en lång och stark tradition, och vi är ömsesidigt beroende av att vårda och utveckla handelssamarbetet.

Norge utgör också en viktig arbetsmarknad för många svenskar, inte minst våra unga, och varje dag arbetspendlar ett väldigt stort antal människor mellan Sverige och Norge. Betydligt fler än som exempelvis arbetspendlar till Danmark.

Det är därför viktigt att värna infrastrukturen mellan de attraktiva tillväxtregionerna Stockholm–Oslo, vilka samlar stora delar av respektive lands forskning och utveckling. Genom att knyta de båda regionerna närmre varandra, så skapas nya möjligheter för innovation och tillväxt. Inte minst med tanke på att det mellan de båda huvudstäderna ligger flera stora och växande städer, bl.a. Örebro, Västerås och Karlstad (totalt bor omkring 3,4 miljoner människor längs stråket Stockholm–Oslo).

En satsning på förbättring av infrastrukturen mellan Stockholm och Oslo gynnar alltså inte bara de direkt boende i de två städerna utan skapar också goda förutsättningar för hela Mellansverige i form av snabbare transporter och större arbetsmarknadsregioner i ett av Sveriges snabbast växande områden.

Tåg istället för bil och flyg

Antalet resenärer på sträckan Stockholm–Oslo är väldigt många, och enbart flyget mellan de båda städerna står för 1,4 miljoner resor årligen. I ett modernt Sverige, där klimatmålen står i centrum, är det därför en självklarhet att satsa på bättre tågförbindelser. En tågförbindelse på tre timmar kräver varken höghastighetståg eller helt nya banor. I den ÅVS som Trafikverket genomför i stråket visar man på att det är fullt möjligt att uppnå genom en stegvis utbyggnad av befintlig infrastruktur. Den omedelbara effekten skulle bli att drygt en miljon flygresenärer skulle sätta sig på tåget och klimatutsläppen skulle minska med 63 500 ton per år. Den nyttoanalys som genomförts under 2017 visar dessutom att projektet skulle vara samhällsekonomiskt lönsamt.

Idag tar den snabbaste resan med tåg mellan Stockholm och Oslo knappt fem timmar. Många avgångar har längre restid. Med bättre förbindelser skulle restiderna kunna minskas till 3 timmar. Det skulle på allvar utmana flyget, och bidra till att klimatmålen nås.

Se över hur sträckan Stockholm–Västerås–Örebro–Karlstad–Oslo kan utvecklas

Vinnarna på en utveckling av järnvägsnätet mellan Stockholm och Oslo, samt i Mellansverige, är mot denna bakgrund onekligen såväl medborgarna som ekonomin och klimatet. Därför är det angeläget att i infrastrukturplaneringen se över hur sträckan Stockholm–Västerås–Örebro–Karlstad–Oslo kan utvecklas.

 

 

Lennart Axelsson (S)

 

Eva-Lena Jansson (S)

Håkan Bergman (S)

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att utveckla tågtrafiken Stockholm-Västerås-Örebro-Karlstad-Oslo och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2018/19:TU5
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.