Omprövning av uppehållstillstånd

Motion 2021/22:1963 av Lars Jilmstad (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-10-01
Granskad
2021-10-01
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppehållstillstånd ska kunna återkallas under vissa förutsättningar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har som bekant under många år tagit emot långt fler skyddsbehövande än länderna i vår omvärld. I många fall i absoluta tal och i stort i samtliga fall i förhållande till vårt lands folkmängd.

När nu flertalet partier i vår riksdag inser att detta inte längre är hållbart blir det än viktigare att asyl beviljas om den skyddsbehövande ifråga skulle riskera sitt liv eller i övrigt råka ut för allvarlig förföljelse i det hemland vederbörande lämnat.

I ljuset av detta är det stötande om den som fått uppehållstillstånd i Sverige under åberopande av ovan nämnda skäl ändå reser tillbaka till det forna hemlandet. Om inte förhållandena i landet i fråga drastiskt har förbättrats finns det anledning att betvivla att lämnade uppgifter om förföljelse etc har varit sanningsenliga.

När Sverige nyligen evakuerade människor från Afghanistan visade det sig att flera hundra var afghaner som flytt till Sverige. I dessa och i många andra fall finns det sannolikt anledning att återkalla uppehållstillståndet. Om Migrationsverket gör åter­kommande rigorösa återkallelseprövningar kommer det att leda till en ökad acceptans för ett mottagande av skyddsbehövande som verkligen har äkta asylskäl.

 

 

Lars Jilmstad (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppehållstillstånd ska kunna återkallas under vissa förutsättningar och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2021/22:SfU20
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.