Ombildning av hyresrätter

Motion 2007/08:C356 av Sylvia Lindgren och Maryam Yazdanfar (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämning
2007-10-04
Numrering
2007-10-08
Hänvisning
2007-10-16
Bordläggning
2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förbättringar i skyddet vid ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter.

Motivering

Den borgerliga regeringens bostadspolitik riskerar att få stora negativa konsekvenser på bostadsmarknaden i Stockholmsregionen.

I den borgerliga retoriken talas om behovet av blandade upplåtelseformer och att ombildningar främst ska ske i ytterstaden. Verkligheten visar dock en helt annan bild.

Ombildningar sker framför allt i attraktiva lägen i innerstaden och i de mest attraktiva delarna i Stockholmsregionen.

Hyresrätten hotar att bli en bristvara. Tyvärr lyfts sällan hyresrättens fördelar fram i debatten. Att enkelt byta lägenhet beroende på den enskildes livssituation – utan penningtransaktioner – försvåras. Att gemensamt stå för och få underhåll genomfört är också frågor som många prioriterar. Där hyresrätter finns frodas mångfald. Här bor ofta unga, gamla, ensamhushåll, familjer, invandrare, funktionshindrade m.fl. inom ett område. Utrotningen av hyresrätten är ett hot mot integrationen.

Utvärderingar har visat att i Stockholmsregionen ombildades 12 000 lägenheter vid ”förra vändan”. 10 000 av dessa lägenheter hade central placering i Stockholms stad.

Inom loppet av ett år var 50 procent av dessa lägenheter sålda på nytt – alltså helt i händerna på spekulation och ”klipp”. Det handlade alltså inte om att förbättra sin boendemiljö utan ren spekulation. De som flyttade tjänade stora pengar och de nyinflyttade fick betala dyrt. Självklart blev det också dyrt och besvärligt för de kvarboende eftersom de mest drivande för ombildning var de som snabbast flyttade därifrån. Lägg därtill alla dem som av olika skäl vare sig kunde eller ville köpa sin omvandlade hyresrättslägenhet utan tvingades bli hyresgäst hos sina grannar och de svårigheter – med ojämlika villkor – som uppstod. Många vittnar om osämja i grannlagen och onödiga konflikter som följd.

Den 1 juli 2007 beslutade den borgerliga majoriteten i riksdagen att ta bort tillståndsprövningen vid ombildning av allmännyttiga hyresfastigheter samt hyresgästernas rätt till information vid ombildning. Beslutet har inneburit att fastigheter säljs till priser under marknadsvärdet. Det har också kraftigt försvagat hyresrättens och därmed hyresgästens ställning på bostadsmarknaden.

Ett annat faktum är att många av de fastigheter som är föremål för ombildning är smålägenheter – lämpliga för ensamhushåll och ungdomar. En stor del utgörs av ensamstående kvinnor med låga inkomster. För ett stort antal av dessa är privatekonomin ett hinder för att köpa loss lägenheten. Det innebär att såväl ekonomi som tryggheten i boendet sätts ur spel.

Enligt bostadsrättslagen krävs att 2/3 av hyresgästerna – vid en omröstning – vill köpa fastigheten. Dagens regler innebär att det finns en rättsosäkerhet om hur tätt bolagsstämmor genomförs under en ombildningsprocess. Hur länge kan frågan förhalas på grund av att tillräckligt många inte är benägna att köpa sin bostad?

I Stockholmsregionen finns det ett flertal exempel där initiativtagarna till en ombildning genomfört ett flertal stämmor under kort tidsperiod för att sedan genomdriva en ombildning.

Stockholm den 1 oktober 2007

Sylvia Lindgren (s)

Maryam Yazdanfar (s)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förbättringar i skyddet vid ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.