Till innehåll på sidan

Om travsportens möjligheter

Motion 2013/14:Sk421 av Krister Hammarbergh (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämning
2013-10-04
Numrering
2013-10-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra en översyn av skattereglerna och om att överväga fler åtgärder för att främja travsporten.

Motivering

Travsporten är en av de största folksporterna tillsammans med fotbollen och ishockeyn. Travsporten är en stor och betydelsefull näring och sysselsätter många människor – cirka 28 000 – i vårt land. Travtävlingar anordnas i hela Sverige, från Boden i norr till Malmö i söder. Sverige är en av de tre ledande travsportsnationerna i världen. Svensk travsport håller sedan länge världsklass där svenska hästar, ägare, tränare och uppfödare har haft och har stora framgångar utomlands och Sverige har en internationellt konkurrenskraftig elit med stark sportslig bredd. Då sporten av naturliga skäl till största delen är en verksamhet på landsbygden skapas också faktiska möjligheter att hålla det svenska jordbrukslandskapet öppet. Dessutom skapar sporten också både arbetstillfällen och meningsfull fritidssysselsättning. Styrkan i sporten är bredden och förankringen hos många utövare och intresserade. För staten innebär trav- och galoppsporten dessutom stora skatteintäkter via spelet hos ATG.

Spel på hästar omsätter idag över tretton miljarder kronor. ATG:s omsättning betyder att hästsporten totalt fick cirka 1,5 miljarder kronor, men trots att spelutvecklingen varit god har situationen för travsportens aktiva länge varit och är fortfarande mycket tuff. Kostnaderna för att äga travhäst har ökat med 30 procent under 2000-talet. Hästägare, uppfödare, tränare och inte minst travbanor har ekonomiskt sett stora problem. Många uppfödare kan inte räkna med att försäljning av föl ger pengarna tillbaka, vilket resulterat i att många upphört eller starkt minskat sin hästuppfödning. Studier visar bland annat att antalet hästar i träning minskat med 14 procent, att antalet startande hästar minskat med 19 procent, att antalet lopp dragits ned med 9 procent, vilket motsvarar cirka 1 000 lopp. Skulle denna situation bli bestående så kommer svensk travsport att förlora sin internationella tätposition och det kommer även att medföra negativa konsekvenser för miljö, jordbruk och sysselsättning.

Sverige har fortfarande en långt högre totoskatt än de övriga nordiska länderna trots att regeringen (2008) sänkte totalisatorskatten på totonettot – det som är kvar sedan spelvinsterna betalats ut – från 36 till 35 procent. Detta var även ett vallöfte från alliansregeringen vid valet 2006.

För att näringen och sporten ska kunna utvecklas krävs det att de ekonomiska villkoren för arrangörerna och näringsidkarna förbättras. Därför bör det om möjligt ske en eventuell översyn av skattereglerna och att överväga fler åtgärder för att främja travsporten.

Stockholm den 2 oktober 2013

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra en översyn av skattereglerna och om att överväga fler åtgärder för att främja travsporten.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.