Till innehåll på sidan

Ökat skydd mot hedersbrottslighet

Motion 2021/22:593 av Magdalena Schröder (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-09-27
Granskad
2021-09-29
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över om ytterligare omständigheter bör utgöra skäl för utreseförbud och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

1 juli 2020 trädde lagändringar i kraft som innebar ett ökat skydd mot hedersbrottslig­het. Bland annat infördes möjligheten att utfärda ett utreseförbud som syftar till att skydda personer under 18 år från att föras utomlands i syfte att ingå barnäktenskap eller könsstympas. Lagändringarna var välkomna, och utreseförbudet kan bli ett viktigt verk­tyg för att skydda barn och unga från att föras utomlands för att ingå barnäktenskap eller könsstympas, men mer behöver göras för att skydda barn från hedersbrottslighet.

Utreseförbudet kan bli ett viktigt verktyg för att skydda barn från hedersbrottslighet och bör därför kunna användas i fler fall än vad lagen ger möjlighet till idag. Det kan exempelvis handla om barn som riskerar att föras utomlands för ”uppfostringsresor”, barn som förs utomlands för att tvingas delta i omvändelseförsök vad gäller sexuell läggning eller könsidentitet eller barn som riskerar att föras till krigsområde eller annan skadlig miljö.

För att utreseförbud ska kunna utgöra ett viktigt verktyg för att skydda barn och unga från hedersbrottslighet bör fler omständigheter än vad lagen idag medger kunna utgöra skäl för utreseförbud.

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över om ytterligare omständigheter bör utgöra skäl för utreseförbud och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2021/22:SoU18
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.