Till innehåll på sidan

Ökade kostnader vid fotbollsmatcher och andra publika arrangemang

Motion 2012/13:Ju266 av Peter Jeppsson och Suzanne Svensson (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämning
2012-10-03
Numrering
2012-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF
S7025

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ökade kostnader i samband med krav på högre säkerhet vid fotbollsmatcher och andra publika arrangemang, såsom festivaler m.m.

Motivering

Kostnaderna för säkerheten vid elitfotbollsmatcher har ökat markant de senaste åren. Säkerhetskraven har ökat, vilket i sin tur innebär att klubbarna och polisen sätter in större resurser vid bland annat så kallade högriskmatcher. Större områden omkring arenorna spärras av och det ställs krav på att larmbågar installeras för att fotbollssupportrarna inte ska ta med sig farliga föremål som knivar, knogjärn och pyroteknik.

Detta är inte bara är en fråga för idrottsvärlden – även konserter samt kultur- och musikfestivaler berörs. Reglerna för polisens möjlighet att ta ut avgifter vid kulturarrangemang slår väldigt olika beroende på vilket evenemang det gäller och vilken juridisk person som arrangerar. Det riskerar att bli stor orättvisa mellan arrangemangen. De högre kraven bidrar dock inte alltid till att man uppnår det önskade resultatet. Det är svårt att till exempel upptäcka pyroteknik som smugglas in.

Polismyndigheten kan ta ut de kostnader som uppstår vid extra kommenderingar och övertid direkt från klubbar och arrangörer. Detta kan leda till betydligt högre biljettpriser, vilket kan få till följd att publiksiffrorna dalar. Om polisen ska ta fullt betalt för samhällstjänster kan det innebära att varken idrotts- eller kulturarrangemang blir av alls. Detta vore en olycklig utveckling. Utgångspunkten måste vara att samhället har ett huvudansvar när det gäller att upprätthålla ordningen. Kultur- och idrottsevenemang är dessutom idealiska tillfällen för människor från olika kulturer och bakgrunder att mötas, engageras och förenas i en gemensam sak.

Faktum är att polisen har fått ökade resurser år efter år för att klara av de ökade kraven på säkerhet. Det är inte rimligt att polisens verksamhet ska finansieras av enskilda klubbar och kulturarrangörer. Många av de drabbade idrottsklubbarna är ideella föreningar där frivilligarbete utgör en stor andel för att verksamheten ska fungera. Ökade kostnader för säkerheten medför att klubbarna ställs inför stora rekryteringssvårigheter och problem att över huvud taget bedriva verksamhet.

Därför vill vi att regeringen skyndsamt ser över regelverket för polismyndigheternas möjligheter att ta ut ersättning för ordningshållande vid olika arrangemang.

Stockholm den 1 oktober 2012

Yrkanden

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ökade kostnader i samband med krav på högre säkerhet vid fotbollsmatcher och andra publika arrangemang, såsom festivaler m.m.
    Behandlas i:

    Kammarens beslut: Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.