Öka benägenheten att vittna

Motion 2021/22:1507 av Boriana Åberg (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-09-30
Granskad
2021-09-30
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka skyddet för brottsutsatta barn och ungdomar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Rån och förnedringsrån mot barn och ungdomar har ökat lavinartat de senaste åren. Många av gärningsmännen lagförs aldrig, och kan ostörda fortsätta sin brottsliga bana. Hot om våld och våld skrämmer vittnen och brottsoffer från att vittna, och det finns uppenbart ett stort mörkertal när det gäller antalet anmälda brott. 

Det är oacceptabelt att brottsoffer och vittnen på detta vis får ta konsekvenserna av att samhället genom dess myndigheter saknar befogenheter att skydda dem från brotts­lingar. Sinnebilden av att omyndiga brottslingar är vanliga ungdomar som har hamnat snett någon enstaka gång genomsyrar åtgärderna, vilket gör att brottsoffren fortsätter möta gärningsmännen i skolan eller på stan. För att polisen ska göra en brottsutredning om gärningsmannen är under 15 år krävs det att brottet ger minst 1 år i fängelse. I prak­tiken betyder det att gäng bestående av minderåriga kan fortsätta begå brott utan att samhället kan reagera med adekvata åtgärder. Ansvaret för skyddet av barn och ungdo­mar som har blivit utsatta för eller bevittnat brott läggs på familjen. Detta är fundamen­talt fel, liksom att det ideligen är brottsoffer och vittnen som tvingas byta skola och flytta, inte gärningsmännen. Perspektivet måste förändras så att brottsoffer och vittnen blir samhällets främsta skyddsobjekt.

 

 

Boriana Åberg (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka skyddet för brottsutsatta barn och ungdomar och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2021/22:JuU26
  Utskottets förslag
  BifallDelvis
  Kammarens beslut
  BifallDelvis

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.