Officiell medalj

Motion 2007/08:K339 av Allan Widman m.fl. (fp, m, c)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning
2007-10-04
Numrering
2007-10-08
Hänvisning
2007-10-16
Bordläggning
2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om inrättandet av en riksdagens hedersmedalj för internationell insats att tilldelas den som vid internationell insats med fara för eget liv gjort en särskilt berömlig gärning.

Motivering

Riksdagen beslutar på förslag av regeringen om varje internationell insats med svensk militär personal. Eftersom internationella insatser är ett säkerhetspolitiskt verktyg för statsmaktens hävdande av svenska intressen beslutade i demokratisk ordning, vore det lämpligt att Sverige officiellt kunde visa sin erkänsla för särskilt berömlig gärning som gjorts med fara för eget liv.

För att belöna särskilt berömliga gärningar i samband med internationella insatser har Försvarsmakten som myndighet inrättat en egen belöningsmedalj för internationella insatser. Denna medalj är formellt sett inte vare sig officiell eller ens halvofficiell. Det är i stället den militäre myndighetschefens sätt att belöna en militär insats bortom vad tjänsten kräver. I svenska internationella insatser deltar numera ofta också civila från andra myndigheter och organisationer sida vid sida med sina militära kolleger. Deras skilda kompetenser kompletterar varandra och är närmast en förutsättning för att insatsen ska lyckas. Försvarsmaktens belöningsmedalj kan ges till personal från andra myndigheter och organisationer, men detta är sällsynt.

En hedersmedalj för internationell insats, beslutad av riksdagen, har motsvarigheter i flera andra länder. Amerikanska Congressional Medal of Honor är det kanske mest välbekanta exemplet. Nominering av civil eller militär kandidat till en sådan officiell medalj bör kunna ske av envar ordinarie riksdagsledamot och beslut om dess utdelning beredas av konstitutionsutskottet och under högtidliga former utdelas av talmannen.

Stockholm den 1 oktober 2007

Allan Widman (fp)

Ulf Nilsson (fp)

Karin Enström (m)

Staffan Danielsson (c)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om inrättandet av en "riksdagens hedersmedalj för internationell insats" att tilldelas den som vid internationell insats med fara för eget liv gjort en särskilt berömlig gärning.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.