Till innehåll på sidan

Obligatoriskt ställningstagande i donationsregistret

Motion 2022/23:2164 av Yasmine Eriksson (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-23
Granskad
2022-11-23
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett obligatoriskt ställningstagande i donationsregistret och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

 

Transplantation av organ och vävnader är livsavgörande för många svårt sjuka i Sverige. En transplantation kan även ge avsevärt förbättrad hälsa och högre livskvalitet för andra. De organ som kan doneras och transplanteras i Sverige är hjärta, lunga, njure, lever, bukspottkörtel och tunntarm. I Sverige transplanteras drygt 800 organ och 1 300 vävnader om året.

 

För att en transplantation ska kunna ske är förutsättningen att människor är villiga att donera sina organ och vävnader efter sin död. Behovet av organ och vävnader överskrider tillgången och varje år dör 30–50 personer i Sverige under tiden de väntar på organtransplantation.

 

År 2021 var knappt 1,8 miljoner anmälda till donationsregistret i Sverige. Många fler donatorer skulle kunna finnas. Enligt utredningen om donations- och transplantationsfrågor (SOU 2015:84) är omkring 80 procent av Sveriges befolkning positiva till att donera organ.

 

För att inte missa ett stort antal potentiella donatorer som trots viljan att donera ändå inte har anmält sig till donationsregistret bör regeringen överväga ett obligatoriskt ställningstagande i registret.

 

 

 

 

Yrkanden

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett obligatoriskt ställningstagande i donationsregistret och tillkännager detta för regeringen.
    Behandlas i: Socialutskottet
    Betänkande 2022/23:SoU13
    Utskottets förslag: Avslag
    Kammarens beslut: Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.