Till innehåll på sidan

Obligatorisk totalförsvarsutbildning i skolan

Motion 2019/20:2707 av Lars Püss (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-10-03
Granskad
2019-10-03
Hänvisad
2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa obligatorisk totalförsvarsutbildning i skolan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Begreppet och innebörden av allmän värnplikt har under lång tid varit inpräntad i, i alla fall den manliga delen av, den svenska befolkningen. Allt eftersom värnpliktskullarna sjunkit och till slut att den allmänna värnplikten lades vilande har också kunskapen om begreppet avtagit. När det gäller begrepp som civilförsvar och totalförsvar så har de också delvis fallit i glömska. Det här skedde under en tid då det säkerhetspolitiska läget var mycket stabilt och tryggt för Sveriges vidkommande.

Läget ser tyvärr sämre ut idag. Det har också inneburit att den allmänna värnplikten väckts ur sin dvala och är återigen aktiv. Vi börjar visserligen på låga nivåer men antalet kommer successivt att öka de kommande åren.

Den senaste tiden har media tagit upp många fall där personer hamnat i domstol för att de inte infunnit sig till mönstring eller värnplikt. Skälet är ofta ren okunskap om vad plikt faktiskt innebär och vad det blir för konsekvenser av att inte inställa sig.

Luftvärnsregementet LV6 i Halmstad har på höstarna sedan 3 år tillbaka bjudit in alla gymnasieklasser i Laholm och Halmstad som går i årskurs 2. Skälet till detta är att kallelsen till mönstring kommer några månader senare och man vill visa vad total­försvaret faktiskt innebär. Som komplement till detta besöker man även alla de skolor i Hallands län som inte bjuds in till Totalförsvarsdagen för att ge motsvarande information till dem. Försvarsmakten har tagit till sig detta centralt och kommer sprida de goda erfarenheterna från Halmstad till resten av landet. Det här är ett mycket bra initiativ, men det kan inte enbart vila på Försvarsmaktens axlar att lära ut om totalförsvaret.

Det är många som växte upp på de tryckta telefonkatalogernas tid och de inledande sidorna som gick igenom vad som förväntades av befolkningen i händelse av krig. Den här vetskapen är inte en naturlig del för yngre generationer. Att införa tryckta telefon­kataloger enbart för att sprida information och kunskap är sannolikt ett dåligt val. Att däremot införa totalförsvarsutbildning för våra skolelever känns som ett betydligt mer effektivt sätt att i alla fall säkerställa att kommande generationer står bättre rustade än vad de är idag.

Därför bör det senast på höstterminen i årskurs 2 införas en obligatorisk utbildning i vad totalförsvaret innebär och gärna också komplettera detta tidigare i årskurserna.

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa obligatorisk totalförsvarsutbildning i skolan och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2019/20:UbU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.