Till innehåll på sidan

Ny start för Sverige – Liberalernas budgetmotion för 2022

Motion 2021/22:4181 av Johan Pehrson m.fl. (L)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-10-05
Granskad
2021-10-07
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Motion till riksdagen

2021/22:4181

av Johan Pehrson m.fl. (L)

Ny start för Sverige – Liberalernas budgetmotion för 2022

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

1 Inledning

2 Liberalernas finansplan

2.1 Det ekonomiska läget

2.2 Liberalernas ekonomiska politik

3 En skola för kunskap och bildning

3.1 Liberalernas reformagenda för skolan

3.2 Insatser mot kunskapstappet under pandemin

3.3 Fler lektioner för mer frihet i livet

3.4 Alla elever ska ha rätt till egna läroböcker

3.5 Statlig skola och nationell skolpeng senast år 2026

3.6 Återupprätta läraryrkets attraktivitet

3.7 Återupprätta speciallärarens roll i den svenska skolan

3.8 Uppvärdera praktiska färdigheter i skolan

3.9 Studiero i klassrummen och trygghet i korridoren

4

Yrkanden (14)

 1. Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som föreslås i motionen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2021/22:FiU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen beslutar att anta de ändringar i 42 kap. 36 och 37 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) som framgår av bilaga K.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2021/22:FiU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 3. Riksdagen beslutar att anta de ändringar i förslag till lag om tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster som framgår av bilaga H.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2021/22:FiU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 4. Riksdagen beslutar att anta de ändringar i socialavgiftslagen (2000:980) som framgår av bilaga J.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2021/22:FiU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 5. Riksdagen beslutar att anta de ändringar i 65 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229) som framgår av bilaga G.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2021/22:FiU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 6. Riksdagen godkänner den preliminära beräkningen av inkomster i statens budget för 2023 och 2024 enligt förslaget i bilaga D i motionen som riktlinje för regeringens budgetarbete.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2021/22:FiU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 7. Riksdagen godkänner beräkningen av inkomsterna i statens budget för 2022 enligt förslaget i bilaga C i motionen och ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med lagförslag i överensstämmelse med denna beräkning och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2021/22:FiU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 8. Riksdagen beslutar att anta de ändringar i mervärdesskattelagen (1994:200) som framgår av bilaga L.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2021/22:FiU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 9. Riksdagen beslutar om fördelning av utgifter på utgiftsområden och övriga utgifter för 2022 enligt förslaget i bilaga A i motionen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2021/22:FiU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 10. Riksdagen beslutar att anta förslaget till lag om upphävande av lagen (2020:32) om skatt på plastbärkassar med följdändringar som framgår av bilaga N.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2021/22:FiU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 11. Riksdagen godkänner den preliminära fördelningen av utgifter på utgiftsområden för 2023 och 2024 enligt förslaget i bilaga B som riktlinje för regeringens budgetarbete.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2021/22:FiU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 12. Riksdagen beslutar att anta de ändringar i 11 kap. 22 § inkomstskattelagen (1999:1229) som framgår av bilaga I.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2021/22:FiU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 13. Riksdagen beslutar att anta de ändringar i 67 kap. 13 a § inkomstskattelagen (1999:1229) med följdändringar som framgår av bilaga O.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2021/22:FiU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 14. Riksdagen beslutar att anta de ändringar i 67 kap. 8 § inkomstskattelagen (1999:1229) som framgår av bilaga M.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2021/22:FiU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.