Till innehåll på sidan

Ny lag om tvingande vård av vårdnadshavare (LVV)

Motion 2021/22:2973 av Roger Hedlund (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-10-04
Granskad
2021-10-04
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utreda en ny lagstiftning i enlighet med motionen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Kommunernas socialtjänst har en central roll i många situationer som berör barn och unga. Socialtjänstens möjligheter, vid inkomna orosanmälningar och där till framkomna fakta, att se till barnets bästa, behöver stärkas. Socialtjänsten kan idag ge ett stöd till vårdnadshavare genom behandling, en åtgärd som idag kan undkommas, då social­tjänstens erbjudande bygger på frivilliga insatser.

Frivilligheten leder i många fall till att utsatta barn och unga tvingas fortsätta att leva i en olämplig miljö med vårdnadshavare som brister i sin omsorgsförmåga. Alternativet är att barn och unga tvångsomhändertas från vårdnadshavaren, vilket i många fall inne­burit att allt för lång tid har gått sedan orosanmälning inkommit, och har fått som konsekvens att situationen fortgått och även förvärrats.

Här behövs en ny tvingande lagstiftning, lagen om vård av vårdnadshavare (LVV). Behandling och stöd till föräldrar ska inte vara frivillig utan tvingande, när det handlar om barns utveckling, välbefinnande och trygghet.

 

Yrkanden

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utreda en ny lagstiftning i enlighet med motionen och tillkännager detta för regeringen.
    Behandlas i: Socialutskottet
    Betänkande 2021/22:SoU18
    Utskottets förslag: Avslag
    Kammarens beslut: Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.