Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2012/13:147 Ny bibliotekslag

Motion 2012/13:Kr10 av Adam Marttinen (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2012/13:147
Tilldelat
Kulturutskottet

Händelser

Inlämning
2013-05-22
Bordläggning
2013-05-24
Hänvisning
2013-05-28

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF
SD383

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att bibliotek i det allmänna biblioteksväsendet inte ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer som har annat modersmål än svenska.

Motivering

Sverige har ett gott fungerande biblioteksväsen. De många svenska biblioteken fungerar bl.a. som bärare och förmedlare av idéer, kulturidentitet och kunskap. De bidrar även till att främja litteraturens särställning inom kunskap och kulturliv. I denna egenskap främjar biblioteken även delaktighet i samhällslivet och utgör en omistlig del av såväl barnets och högskolestudentens som den åldriges kunskapsbank. Biblioteken är således tänkta att vara till för alla. Det är därför viktigt att bibliotekens fokus ska vara att erbjuda litteratur på landets majoritetsspråk, de nationella minoritetsspråken, teckenspråk och punktskrift. En av många nycklar till assimilering är det svenska språket. Att, som regeringen föreslår, ägna särskild uppmärksamhet åt andra språk än minoritetsspråken och svenska skulle på ett olyckligt sätt motarbeta incitamentet för många invandrare att lära sig svenska. Svenskspråkig litteratur på biblioteken är ett av många medel för att kunna lära sig svenska för den som lånar böcker där. Svenska är även nyckeln till att fullt ut kunna tillgodogöra sig den stora kunskapsbank som våra bibliotek utgör.

Stockholm den 22 maj 2013

Yrkanden

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att bibliotek i det allmänna biblioteksväsendet inte ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer som har annat modersmål än svenska.
    Behandlas i:

    Utskottets förslag: Avslag
    Kammarens beslut: Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.