Till innehåll på sidan

Nordiskt samarbete

Motion 2021/22:3339 av Gunilla Svantorp m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-10-04
Granskad
2021-10-04
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återupprätta förtroendet för våra gränsregioner t.ex. genom att driva på utvecklingen för att underlätta för arbetstagare som arbetar i ett annat nordiskt land, öka arbete med regelförenkling och förbättra kommunikationen mellan ländernas regeringar och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör ta på sig ledartröjan för ett ökat nordiskt samarbete inom områden som rör högre utbildning, forskning, infrastrukturprojekt, energiförsörjning och klimatinvesteringar, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Sverige, Norge, Danmark och Finland utgör tillsammans en viktig ekonomisk och social gemenskap. Vår öppna och gränsöverskridande arbetsmarknad, våra välfärdssystem och vårt arbete för jämlikhet och jämställdhet är viktiga pusselbitar för att vår del av världen toppar många internationella mätningar när det gäller öppenhet, tillit, miljö och lycka.

De stängda gränserna under pandemin har visat hur mycket det påverkar vanliga människor när den fria rörligheten är starkt begränsad. Sverige ligger mitt i Norden och har gränser mot flest nordiska länder, och därför har man också en avgörande betydelse för om och hur samarbetet ska utvecklas.

Kommunerna och invånarna i Västsverige har alla märkt av att gränserna till Norge varit mer eller mindre stängda under pandemin. Många människor har antingen förlorat sina jobb eller har tvingats välja mellan att vara på jobbet och träffa sin familj. Familjer har splittrats och känslan av att bo i en region där man kan röra sig fritt mellan två länder är för lång tid raserad.

Sverige bör därför gå i framkant och visa i ord och handling att vi vill återupprätta förtroendet för våra gränsregioner i både Västsverige, Skåne och Norrbotten till exempel genom att bygga ut infrastruktur och driva på utvecklingen för att underlätta för arbetstagare som vill arbeta i ett annat nordiskt land.

Nordiska ministerrådet har antagit en vision om att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region. Våra arbetsmarknader och välfärdssystem liknar varandra och vår långa tradition av samarbete är en styrka och en förebild för många länder runt om i världen.

Samarbetet inom Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet omfattar flera olika politikområden med allt mer fokus på klimat och miljö. Men utöver de projekt och samarbeten som ministerrådet finansierar önskar vi se en mer offensiv politik för en ökad integrering. På områden som rör högre utbildning, forskning, infrastrukturprojekt, energiförsörjning och klimatinvesteringar bör Sverige ta ledartröjan för ett ökat nordiskt samarbete.

 

 

Gunilla Svantorp (S)

 

Ann-Christin Ahlberg (S)

Erik Ezelius (S)

Hans Hoff (S)

Johan Büser (S)

Yrkanden

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återupprätta förtroendet för våra gränsregioner t.ex. genom att driva på utvecklingen för att underlätta för arbetstagare som arbetar i ett annat nordiskt land, öka arbete med regelförenkling och förbättra kommunikationen mellan ländernas regeringar och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Utrikesutskottet
  Betänkande 2021/22:UU5
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör ta på sig ledartröjan för ett ökat nordiskt samarbete inom områden som rör högre utbildning, forskning, infrastrukturprojekt, energiförsörjning och klimatinvesteringar, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i: Utrikesutskottet
  Betänkande 2021/22:UU5
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.