Noll promille

Motion 2016/17:2328 av Johnny Skalin (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-10-05
Granskad
2016-10-05
Hänvisad
2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om noll promille och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För snart ett sekel sedan pågick diskussioner huruvida det skulle vara lagligt att bruka berusningsdrycker eller inte. Diskussionen slutade i en folkomröstning, där en mycket svag majoritet röstade för att tillåta alkohol. Eftersom inget parti driver frågan om att förbjuda alkohol och då inget initiativ till en folkomröstning i frågan är aktuell har vi således endast att förhålla oss till utslaget av den folkomröstningen. Men detta förhållningssätt kommer inte utan vidare komplikationer. Alkoholförtäringen orsakarinte bara skador och problem för mångmiljardbelopp, utan leder även till att människors liv går till spillo när oskyldiga drabbas av det bristande omdöme som för vissa blir resultatet av alkoholförtäring.

Alla dödsfall går sannolikt inte att förebygga via lagändringar, men troligen går det att förhindra åtminstone några dödsfall genom att förtydliga regelverken. Ett sådant förtydligande skulle kunna vara att sätta promillegränsen för att framföra fordon till noll. Genom ett sådant ställningstagande skickar samhället signaler om att ingen alkoholhalt i blodet är tillåten med trolig effekt att färre skulle chansa med bilkörningen, eller annan framföring av fordon, vid tillfällen då de inte är säkra på vilken promillehalt de har i kroppen. Det som anförs i motionen bör ges regeringen tillkänna.

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om noll promille och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2016/17:JuU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.