Till innehåll på sidan

Nationellt enhetligt utformade och markerade cykelbanor och cykelvägar på sträckor och i korsningar

Motion 2014/15:753 av Kerstin Nilsson (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2014-11-06
Granskad
2014-11-07
Hänvisad
2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om enhetliga regler för hur cykelbanor och korsningar ska anläggas och utformas.

Motivering

Trafikförordningen saknar definitioner om hur utformning och skyltning skall ske för cykelbanor och korsningar för cykeltrafik. Varje kommun utformar därför cykelbanor och övergångar enligt helt egna modeller.

I korsningar med annan trafik kan utformning och skyltning vid cykelöverfarter, passage och genomgående cykelbanor ske på många olika sätt. Trafikanter, både bilister och cyklister, misstolkar därför lätt de olika markeringarna. Detta leder till brister i cyklisternas säkerhet och föranleder också olyckor.

Ett slående exempel är cyklisternas väg mellan Lund och Malmö. På vägen passeras även Lomma och Burlöv. På en sträcka på ca 2 mil bör cyklisten, för sin egen säkerhet, vara insatt i fyra kommuners olika utformningar av cykelbanor och korsningar.

Sveriges Kommuner och Landsting har under 2010 uppmärksammat en del av dessa problem och i skrift gjort vissa rekommendationer. Dessa rekommendationer är just detta och inte lagstadgade regler.

Enligt Folksams beräkningar utgörs närmare hälften av alla trafikskador som leder till svårare skador av cykelolyckor. Tilläggas kan även att det sker upp till sju gånger fler cykelolyckor än vad som rapporteras till polismyndigheten. Mörkertalet är stort.

Eftersom vi med hänsyn till både miljö- och hälsoaspekter gärna ser fler cyklister är det också viktigt att vi värnar om deras säkerhet.

Med hänvisning till ovanstående bör riksdagen ta initiativ till att det utformas enhetliga regler för hur cykelbanetrafik skall anläggas o

Yrkanden

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om enhetliga regler för hur cykelbanor och korsningar ska anläggas och utformas.
    Behandlas i: Trafikutskottet
    Betänkande 2014/15:TU5
    Utskottets förslag: Delvis bifall
    Kammarens beslut: Delvis bifall

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.